Toate articolele de admin

Localitati infratite cu Valea Marului

Bivieres – FRANTA

Incepand din anul 1990, intre comuna Valea Marului si localitatea Biveres, din Franta s-au stabilit relatii stranse, din acel moment cele doua devenind localitati infratite. Aceste relatii speciale s-au concretizat in vizite efectuate in Biveres de catre parte romana cat si vizite reciproce ale partii franceze in comuna Valea Marului.

De asemenea localitatea Bevieres a facut un gest generoas constand in dotarea unui atelier de croitorie din cadrul Scolii de Arte si Meserii cu masini de cusut, rezultatul acestei donatii fiind posibilitatea de pregatire de forta de munca specializata in comuna noastra.
Alt element al colaborarii bilaterale a fost un program de schimburi culturale in cadrul caruia doi studenti romani au avut posibilitatea de a-si desfasura studiile in Franta.
Exista in prezent promisiuni de la partea franceza, prin reprezentantii sai, de a sprijini material infiintarea si dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa, momentan in stadiul de proiect.

Economie.Comuna Valea Marului

Economie. In Valea Marului, suprafata de 5941 ha din extravilan este impartit in locuri aflate in folosinta privata, suparfata medie a unui lot fiind de 2 – 2.5 ha. Cultura principala este porumbul, urmat cu suprafete mai mici de grau, floarea soarelui si sfecla de zahar.

 

De asemeni majoritatea familiilor au in proprietate si suprafete cu vita de vie, cam 10% din supafata agricola. Exista in prezent o orientare spre legumicultura dupa modelul de succes al vecinilor din Matca. Sectorul zootehnic este reprezentat de ovine, porcine si taurine pe care locuitorii le cresc pentru asigurarea necesarului propriu. La nivelul anului 2001 existau 200 de salariati, din care 28 in agricultura, 26 in comert si alimentatie publica 39 in invatamant restul lucrand in administratia publica local, sanatate si prestari servicii. De asemeni existau si 70 de someri.

Utilitare. Transportul de persoane catre localitatile invecinate se face cu autobuze, microbuze si cu autoturismele proprii. Serviciul de alimentare cu apa este una dintre utilitatile aflate pe lista de prioritati – exista un proiect aprobat lucrarile urmand sa demareze cat de curand. De asemeni pentru viintorul apropiat se are in vedere alimentarea cu gaze naturale a comunei, in colaborare cu comunele vecine.

Obiectivele principale ale dezvoltarii comunei Valea Marului

* Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura ( apa, canalizare, distributie gaze, electricitate, cai de transport);

* Protectia mediului;

* Reducerea saraciei;

* Regenerare  ( regenerarea capitalului natural,  precum si reabilitarea urbana prin  reamenajarea centrului satului de resedinta al comunei, amenajarea unui parc, reabilitarea spitalului si dispensarului uman, construirea unui camin cultural, refacerea fatadelor cladirilor aflate in patrimoniul primariei , redefinirea functiunilor acestora.

 

Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor generale, comuna Valea Marului isi propune totodata si isi asuma responsabilitatea fata de persoanele defavorizate.
Realizarea obiectivelor generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare, politicile, planificarea strategica, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:

* Dezvoltarea durabila , astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatori economici;

* Intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea si structurarea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii;

* Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public- privat;

* Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanta;

* Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului Galati si ale regiunii din care face parte;

* Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale , financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural;

* Utlizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta sustenabilitatii ,respectiv emiterea de reglementari si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local;

* Design-ul sustenabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, orintarea spatiala a cladirilor, “structuri verzi” in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;

* Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;

* Analiza capacitatii tehnice de executie;

* Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane;

* Evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute;

* Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia ; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;

* Evaluarea nevoilor familiilor sarace si a capacitatii primariei de a asigura accesul acestora la locuri de munca, servicii publice de baza, venit minim;

* Protectia mediului;

* Realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de  a obtine profituri viitoare;

* Asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii ( informatii topografice, informatii statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal).

Principiile de reabilitare a satelor componente comunei Valea Marului, potrivit planului de urbanism general :

* Planificarea intregii zone de locuit a satului va fi integrata, astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit , cladiri cu destinatie comerciala, scoli si gradinite in satele Valea Marului si Mindresti, infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor;

* Satele vor avea un centru care combina functiunile comerciale cu cele civice, culturale si de agrement;

* Se vor amenaja spatii deschise in forma de scuar, spatii cu verdeata si un parc in centrul satului de resedinta;

* Spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta rezidentilor;

* Comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor;

* Comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa;

Scurta prezentare a situatiei demografice la recensamantul 2002

Date generale:

Recensamantul populatiei efectuat in luna martie 2002 s-a materializat in cazul comunitatii noastre in urmatoarele date:
Total populatie recenzata = 3.801 – din care:

o barbati = 1.977
o femei = 1.824

Populatie stabila =  3.765
Populatie ocupata = 3.012 – din care:
In agricultura = 1.609
Populatie absenta = 183 – din care:
Plecate in strainatate = 111

Alte aspecte:
Populatia activa este in procent de 95% scolarizata, nivelul de instruire plecand de la scoala primara de 4 clase si mergand pana la invatamantul superior.
Varsta media a populatiei recenzate este de 39.5 ani, media fiind mai ridicata la femei fata de barbati cu 4%.
Populatia recenzata este in intregime de etnie romana iar ca religie este in procent de 99% crestin-ortodoxa, diferenta fiind constituita dintr-un nucleu de adventisti.
Avand in vedere datele inregistrate la acest recensamant se poate aprecia ca populatia comunitatii noastre va ramane relativ stabila, chiar cu o tendinta de crestere dar aceasta crestere nu este pus a pe seama cresterii natalitatii ci mai curand a migratiei populatiei de la oras catre rural.
Tinand cont de acest fenomen de migrare apreciem ca in anul 2010 populatia comunei va ajunge la aproximativ 4.050 locuitori. Dupa anul 2010 apreciem ca populatia va incepe sa scada usor.