Arhiva categoriei: Comunicate de presa

„TU DECIZI, VOTEAZĂ LEGAL!”

În contextul desfăşurării în ziua de 9 decembrie 2012, a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Informare şi Relaţii Publice, derulează, la nivel naţional, în perioada 8 noiembrie – 9 decembrie 2012, campania „Tu decizi! Votează legal!”. Această campanie are ca scop informarea, prevenirea şi conştientizarea cetăţenilor români cu drept de vot asupra sancţiunilor aplicate în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare.

Legea nr 35/2008

Art.55  (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor ori un anumit candidat, precum și primirea acestora de către alegător, în același scop, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE NR.5568/09.11.2012

Astăzi 09.11.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului STROIA STEFANACHE, în vârstă de 52 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul GALAŢI și a d-nei/d-rei CHIHAIA IOANA, în vârstă de 58 de ani, cu domiciliul în comuna VALEA MARULUI, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE NR.5551/01.11.2012

Astăzi 01.11.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului BUHOCI COSTICĂ, în vârstă de 36 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul GALAŢI și a d-nei/d-rei RAȚĂ LILIANA, în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în comuna MATCA, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE NR.5518/18.10.2012

Astăzi 18.10.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului CHIHAIA CRISTINEL , în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul GALAŢI și a d-nei/d-rei VRABIE NICOLETA GEORGIANA, în vârstă de 22 de ani, cu domiciliul în comuna VALEA MĂRULUI, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației