Arhiva categoriei: Consiliu Local

Hotărârea nr.38/13.12.2011-Acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru situaţii de necesitate

Iniţiator: Doca Florin Virgil, primarul comunei Valea Mărului

Consiliul Local al comunei Valea Mărului, întrunit în şedinţa ordinară în data de 13.12.2011 a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 700 de lei pentru situaţii de necesitate doamnei Vasilica Arbănaş.  În cadrul aceleaşi şedinţe, a fost aprobată şi acordarea altor două  ajutoare de urgenţă, fiecare în cunatum de 700 de lei, domnului Sârbu Vasile şi domnului Stoica Alexandru, ambii din comuna Valea Mărului, pentru situaţii de necesitate.

Tot în data de 13.12.2011, au fost stabilite impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2012 la nivelul comunei Valea Mărului. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către contribuabili, pâna la data de 31.03.2012, se acordă o bonificaţie de 10%. Penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetului local, constituie integral venituri la bugetul local şi vor fi virate în termenele legale în contul Consiliului Local deschis la Trezoreria Tecuci de către Judecătoria Tecuci şi Birorurile Notarilor Publici din Tecuci, conform protocolului încheiat în acest sens.  Prezenta hotărâre va adusă la îndeplinire prin grija primarului Doca Florin Virgil.

„Populaţia din comună trebuie să ştie că nu vor plăti taxe sau impozite majorate în anul 2012” a precizat edilul comunei.

Proiectul C.E.S.A.R la Valea Mărului

De la Florin Doca am aflat că Proiectul C.E.S.A.R este în derulare la Valea Mărului. În termen de 10 zile vor începe măsurătorile. Beneficiari sunt peste 3000 de locuitori. Având în vedere că între timp mai multe UAT-uri au fost incluse în Proiectul C.E.S.A.R, suma care ar fi trebuit alocată iniţial a fost diminuată. Mai precis, numărul iniţial de 14 unităţi administrativ teritoriale a crescut la 19, apoi la ….21!!!
În acest caz, punctul care prevedea şi dezbaterea moştenirilor a fost anulat. Pentru a dezbate moştenirile, edilul din Valea Mărului a spus că ar mai fi nevoie de circa 3 miliarde de lei vechi.” Va trebui să finanţez de la primărie această sumă. Rămâne să vedem de unde anume !” a explicat Doca.

Economie.Comuna Valea Marului

Economie. In Valea Marului, suprafata de 5941 ha din extravilan este impartit in locuri aflate in folosinta privata, suparfata medie a unui lot fiind de 2 – 2.5 ha. Cultura principala este porumbul, urmat cu suprafete mai mici de grau, floarea soarelui si sfecla de zahar.

 

De asemeni majoritatea familiilor au in proprietate si suprafete cu vita de vie, cam 10% din supafata agricola. Exista in prezent o orientare spre legumicultura dupa modelul de succes al vecinilor din Matca. Sectorul zootehnic este reprezentat de ovine, porcine si taurine pe care locuitorii le cresc pentru asigurarea necesarului propriu. La nivelul anului 2001 existau 200 de salariati, din care 28 in agricultura, 26 in comert si alimentatie publica 39 in invatamant restul lucrand in administratia publica local, sanatate si prestari servicii. De asemeni existau si 70 de someri.

Utilitare. Transportul de persoane catre localitatile invecinate se face cu autobuze, microbuze si cu autoturismele proprii. Serviciul de alimentare cu apa este una dintre utilitatile aflate pe lista de prioritati – exista un proiect aprobat lucrarile urmand sa demareze cat de curand. De asemeni pentru viintorul apropiat se are in vedere alimentarea cu gaze naturale a comunei, in colaborare cu comunele vecine.

Obiectivele principale ale dezvoltarii comunei Valea Marului

* Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura ( apa, canalizare, distributie gaze, electricitate, cai de transport);

* Protectia mediului;

* Reducerea saraciei;

* Regenerare  ( regenerarea capitalului natural,  precum si reabilitarea urbana prin  reamenajarea centrului satului de resedinta al comunei, amenajarea unui parc, reabilitarea spitalului si dispensarului uman, construirea unui camin cultural, refacerea fatadelor cladirilor aflate in patrimoniul primariei , redefinirea functiunilor acestora.

 

Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor generale, comuna Valea Marului isi propune totodata si isi asuma responsabilitatea fata de persoanele defavorizate.
Realizarea obiectivelor generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare, politicile, planificarea strategica, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:

* Dezvoltarea durabila , astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatori economici;

* Intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea si structurarea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii;

* Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public- privat;

* Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanta;

* Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului Galati si ale regiunii din care face parte;

* Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale , financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural;

* Utlizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta sustenabilitatii ,respectiv emiterea de reglementari si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local;

* Design-ul sustenabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, orintarea spatiala a cladirilor, “structuri verzi” in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;

* Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;

* Analiza capacitatii tehnice de executie;

* Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane;

* Evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute;

* Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia ; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;

* Evaluarea nevoilor familiilor sarace si a capacitatii primariei de a asigura accesul acestora la locuri de munca, servicii publice de baza, venit minim;

* Protectia mediului;

* Realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de  a obtine profituri viitoare;

* Asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii ( informatii topografice, informatii statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal).

Principiile de reabilitare a satelor componente comunei Valea Marului, potrivit planului de urbanism general :

* Planificarea intregii zone de locuit a satului va fi integrata, astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit , cladiri cu destinatie comerciala, scoli si gradinite in satele Valea Marului si Mindresti, infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor;

* Satele vor avea un centru care combina functiunile comerciale cu cele civice, culturale si de agrement;

* Se vor amenaja spatii deschise in forma de scuar, spatii cu verdeata si un parc in centrul satului de resedinta;

* Spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta rezidentilor;

* Comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor;

* Comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa;