Arhiva categoriei: Declarații de căsătorie

declaratii de casatorie

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE NR.5568/09.11.2012

Astăzi 09.11.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului STROIA STEFANACHE, în vârstă de 52 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul GALAŢI și a d-nei/d-rei CHIHAIA IOANA, în vârstă de 58 de ani, cu domiciliul în comuna VALEA MARULUI, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE NR.5551/01.11.2012

Astăzi 01.11.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului BUHOCI COSTICĂ, în vârstă de 36 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul GALAŢI și a d-nei/d-rei RAȚĂ LILIANA, în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în comuna MATCA, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE NR.5518/18.10.2012

Astăzi 18.10.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului CHIHAIA CRISTINEL , în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul GALAŢI și a d-nei/d-rei VRABIE NICOLETA GEORGIANA, în vârstă de 22 de ani, cu domiciliul în comuna VALEA MĂRULUI, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației

Declarație de căsătorie/Nr 5517/12.10.2012

Astăzi 12.10.2012, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului GHENU CRISTIAN , în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în JIJILA, județul TULCEA și a d-nei/d-rei UNGUREANU ELENA MIHAELA, în vârstă de 22 de ani, cu domiciliul în comuna VALEA MĂRULUI, județul Galați. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.