Arhiva categoriei: Declarații de căsătorie

declaratii de casatorie

PUBLICAȚIE 5232/28 mai 2012 – DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE

Astăzi 28 mai 2012 a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului LAMBRINO FLORIN, în vârstă de 34 de ani, cu domiciliul în Valea Mărului, județul Galați și a d-nei/d-rei CATRINA IONELA-GIANINA, în vârstă de 29 de ani, cu domiciliul în Râmnicelu, județul Brăila. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.

(click foto pentru vizualizare)

DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE

În data de 7 februarie a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului BULZA LAURENȚIU în vârstă de 43 de ani cu domiciliul în comuna Valea Mărului județul Galați și a d-nei/d-rei ȘERBAN ZAMFIRICA în vârstă de  45 de ani, cu domiciliul în mun. Galați.

În temeiul art 131 din Codul familiei, orice persoanî poate face opunere la această căsătorie, daca are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.