Arhiva categoriei: Fără categorie

DECLARATIE CĂSĂTORIE

Astăzi 02.05.2013, a fost înregistrată Declarația de căsătorie a domnului VÎRLAN SORIN STELICĂ , în vârstă de 29 de ani, cu domiciliul în VALEA MĂRULUI, județul  GALAŢI și a d-nei/d-rei HUŞTIU ANA –MARIA , în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în TECUCI , județul GALAŢI. În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de zece zile de la data afișării publicației.