Arhiva categoriei: Proiecte investitionale

Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia Grădinţei

Licitaţia privind „Proiectarea şi execuţia de creşe şi grădiniţe în judeţele Brăila Galaţi” a avut loc în luna octombrie a anului curent , mai exact în data de 24.10.2011. Valoarea estimată fără TVA este de 32.067.726 lei. Suma alocată pentru judeţul Galaţi este de 20.952.478,00 lei, fără TVA. În judeţul Galati se vor construi :

– 10 grădiniţe cu program normal, prevăzute cu câte o grupă în următoarele localităţi : Movileni, Negrileşti, Schela, Barcea, Drăgăneşti, Tuluceşti, Griviţa, Gohor, Cudalbi şi Vârlezi.

-6 grădiniţe cu program normal, prevăzute cu câte două grupe vor fi construite în: Tg.Bujor, Fundeni, Nicoreşti, Piscu, Matca şi Bălăşeşti.

– 7 grădiniţe / creşe prevăzute cu trei grupe vor fi construite în localităţile : Galaţi (3 la număr) , Tecuci (1) ,Ghidigeni (1) ,Slobozia Conachi (1), Valea Mărului (1). Construirea de creşe şi grădiniţe va ajuta la dezvoltarea sub aspect social a zonei, va crea locuri de muncă şi va avea un impact pozitiv asupra vieţii cetăţeanului. Reprezentanţii administratiei publice locale vor pune la dispozitia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului amplasamentele necesare executiei investitiei. Grădiniţele şi/ sau creşele vor fi prevăzute cu săli multifuncţionale, dormitoare, spaţii pentru pregătire biberoane, spaţii de depozitare, garderobă, bucătărie, depozit pentru jucării, spaţii de întreţinere , grupuri sanitare, spălătorie, centrală termică, holuri de acces, birouri.

Proiectul C.E.S.A.R la Valea Mărului

De la Florin Doca am aflat că Proiectul C.E.S.A.R este în derulare la Valea Mărului. În termen de 10 zile vor începe măsurătorile. Beneficiari sunt peste 3000 de locuitori. Având în vedere că între timp mai multe UAT-uri au fost incluse în Proiectul C.E.S.A.R, suma care ar fi trebuit alocată iniţial a fost diminuată. Mai precis, numărul iniţial de 14 unităţi administrativ teritoriale a crescut la 19, apoi la ….21!!!
În acest caz, punctul care prevedea şi dezbaterea moştenirilor a fost anulat. Pentru a dezbate moştenirile, edilul din Valea Mărului a spus că ar mai fi nevoie de circa 3 miliarde de lei vechi.” Va trebui să finanţez de la primărie această sumă. Rămâne să vedem de unde anume !” a explicat Doca.

Proiecte si investitii in Valea Marului

Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura ( apa, canalizare, distributie gaze, electricitate, cai de transport);

* Protectia mediului;

* Reducerea saraciei;

* Regenerare  ( regenerarea capitalului natural,  precum si reabilitarea urbana prin  reamenajarea centrului satului de resedinta al comunei, amenajarea unui parc, reabilitarea spitalului si dispensarului uman, construirea unui camin cultural, refacerea fatadelor cladirilor aflate in patrimoniul primariei , redefinirea functiunilor acestora.

Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor generale, comuna Valea Marului isi propune totodata si isi asuma responsabilitatea fata de persoanele defavorizate.
Realizarea obiectivelor generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare, politicile, planificarea strategica, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:

* Dezvoltarea durabila , astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatori economici;

* Intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea si structurarea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii;

* Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public- privat;

* Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanta;

* Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului Galati si ale regiunii din care face parte;

* Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale , financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural;

* Utlizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta sustenabilitatii ,respectiv emiterea de reglementari si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local;

* Design-ul sustenabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, orintarea spatiala a cladirilor, “structuri verzi” in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;

* Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;

* Analiza capacitatii tehnice de executie;

* Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane;

* Evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute;

* Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia ; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;

* Evaluarea nevoilor familiilor sarace si a capacitatii primariei de a asigura accesul acestora la locuri de munca, servicii publice de baza, venit minim;

* Protectia mediului;

* Realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de  a obtine profituri viitoare;

* Asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii ( informatii topografice, informatii statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal).

Principiile de reabilitare a satelor componente comunei Valea Marului, potrivit planului de urbanism general :

* Planificarea intregii zone de locuit a satului va fi integrata, astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit , cladiri cu destinatie comerciala, scoli si gradinite in satele Valea Marului si Mindresti, infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor;

 

* Satele vor avea un centru care combina functiunile comerciale cu cele civice, culturale si de agrement;

* Se vor amenaja spatii deschise in forma de scuar, spatii cu verdeata si un parc in centrul satului de resedinta;

* Spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta rezidentilor;

* Comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor;

* Comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa;