RECUPERARE CREANTE

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţa că pe numele dumneavoastră au început demersurile pentru recuperarea  creanţelor fiscale. Întrucât transmiterea actului administrativ fiscal nu s-a putut realiza prin poştă, potrivit art. 44 alin 3 din OG 92/2003 Cod de procedură Fiscală comunicarea se va face prin afişarea,concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale .

 

NUME ŞI PRENUME

DOMICILIU

CHIRIAC V. GHEORGHE MÎNDREŞTI
NEAMŢU LUCA MÎNDREŞTI
PINTILIEI.MARICEL VALEA MĂRULUI
MUNTEANU T. IONICA VALEA MĂRULUI
BERCEAI.IONICA VALEA MĂRULUI
BLÎNDU DANIEL (BUNGA) MÎNDREŞTI
RUSU MARIANA MÎNDREŞTI
RUSU IONICA MÎNDREŞTI
VINTILĂ M. NECULAI VALEA MĂRULUI
ANGHELINA N. VALERICA VALEA MĂRULUI
CIOBOTARU C. IULIAN MÎNDREŞTI
PANAITE MARIET MÎNDREŞTI
IONICA D. COSTACHE MÎNDREŞTI
DRAGHICII.DANIEL VALEA MĂRULUI
FUICĂ IOANA CARMEN VALEA MĂRULUI
FUICĂ FANICĂ FĂNEL VALEA MĂRULUI
BÎDEA N. PETRU VALEA MĂRULUI
VOINEA CONSTANTIN (PARASCHIVA) VALEA MĂRULUI
BUHOCI CONSTANTIN VALEA MĂRULUI
SUSANU VASILE VALEA MĂRULUI
PALADE VASILE (GOANGĂ) VALEA MĂRULUI
POPA ALEXANDRU VALEA MĂRULUI
SANDU N. PANAITE VALEA MĂRULUI
CIOBOTARU C. CONSTANTIN MÎNDREŞTI
GRIGORE I PAUL VALEA MĂRULUI
BLÎNDU ANGELICA MÎNDREŞTI
LUCA V. COSTEL VALEA MĂRULUI
BLÎNDU MARICICA MÎNDREŞTI