ANUNT DE PRESA

ANUNȚ DE PRESĂ

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VALEA MARULUI

“COMPLEX MULTIFUNCTIONAL PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT IN SAT VALEA MARULUI, COM VALEA MARULUI, JUD GALATI”

COD SMIS 2014+: 124821

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Mărului, cu sediul în Comuna Valea Mărului, Str. Preot Gh. Gafton nr. 2, județul Galați, cod postal 807320 și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 30.09.2020 contractul de finanțare, în valoare totală de 14.515.691,27.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Construirea complexului va conduce la creșterea calității infrastructurii de educație, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a îmbunatairii participării populației școlare la procesul educațional. Luând în considerare acești factori, putem concluziona că investiția în infrastructura educaționala din localitate va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării și dezvoltării tinerei generații, impact care se va menține în mod durabil pe termen mediu și lung.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 –  “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 “Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” este implementat în perioada 17.03.2018 și data 30.04.2023, în  Comuna Valea Mărului, Str. Preot Gh. Gafton nr. 2, județul Galați, cod postal 807320.

Valoarea totală a proiectului este de 14.515.691,27 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 12.086.361,39 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 10.273.407,19 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 1.571.226,97 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Mărului

DOCA VIRGIL

Primar

Comuna Valea Mărului, Str. Preot Gh. Gafton nr. 2, județul Galați cod postal 807320

Tel. 0236 863 400, Fax. 0236863400, E-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

http://www.inforegio.ro   |  http://facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.