ANUNT INCEPERE LUCRARI CONSTRUCTIE PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD

Primăria Valea Mărului anunţă publicul interesat că începând cu data de 08.03.2021, în localitatea Valea Mărului se execută lucrări de construcţie pentru investiţia „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Valea Marului, Judetul Galati”, finanţată de Primăria Valea Mărului şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Observaţiile, comentariile, recomandările sau plângerile publicului pot fi transmise către:

  • Primăria Valea Mărului –  persoană de contact Dumitrașcu Maranda, tel: 0236863400, fax:0236863444, email: valea_marului@gl.e-adm.ro
  • SC IMPA&I SRL – persoană de contact Ovidiu Cristache, tel: 0747044623, fax: 0244531244, email: impa_i@yahoo.com
  • Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro

ANUNT SUPUNERE DEZBATE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI

COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 30.04.2021inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: valea_marului@gl.e-adm.ro  ;
  • Fax: 0336 402432
  • La  registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.