Primarul de la Valea Mărului cere Consiliului Județean banii cheltuiți cu lucrările de deszăpezire!

Primarul Florin Virgil Doca cere Consiliului Județean alocarea sumei de 19.000 de lei, aprobată prin HCJ Galați, bani ce vor fi utilizați pentru executarea unor lucrări operative privind deszăpezirea drumurilor.

Potrivit adresei nr.1610/14.03.2012, Consiliul Județean  Galați a solicitat primăriei Valea Mărului justificarea cheltuielilor effectuate pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de căderile masive de zăpadă și viscol, din cursul lunii februarie.

În  comunicarea înaintată către CJ Galați de UAT Valea Mărului se specifică următoarele:

Pentru înlăturarea  efectelor calamităților naturale produse de căderile massive de zăpadă și viscol, UAT  Valea Mărului a acționat cu utilajul propriu pentru efectuarea următoarelor lucrări:

-menținerea în permanență în stare de funcționare a drumurilor comunale de pe raza administrative teritorială

-menținerea în permanent stare de funcționare a DJ 251 pe tronsonul Valea Mărului-Matca

-deblocarea drurmului  județean Valea Mărului- Corod, pentru intervenții în caz de situații de urgență, asigurându-se astfel circulația ambulanțelor în situațiile când au existat solicitări

-deblocarea și menținerea  în circulație permanent a DJ Valea Mărului – Măcișeni,unde a fost necesară intervenția ambulanțelor

2.În urma intervențiilor efectuate în toată perioada  lunii februarie când s-a înregistrat vreme nefavorabilă (căderi masive de zăpadă și viscol), au fost efectuate următoarele cheltuieli:

-conform Facturii nr. 0767/21.02/2012, 10483,39 lei au fost achizișionați 1798,18 litri motorină.

-conform  Facturii nr.09799037/17.02.2012, 4600 de lei au fost cheltuiti astfel: 4200 lei pentru anvelopă  și 400 lei pentru cameră.

-conform Facturii nr,0783/1.03.2012 suma de 3534 lei a fost alocată achiziționării a 600 litri de motorină Euro 5

– alte cheltuieli în cuantum de 252 lei au fost incluse în Factura cu nr. 09799247/15.02.2012

 

citește și:  articole Valea Mărului