Toate articolele scrise de admin

Vă aducem la cunoștiință prevederile reglementărilor legale în vigoare, în ceea ce privește nerespectarea regulilor și măsurile specifice privind restricționarea arderilor de miriști și vegetației uscate:

MATERIALE INFORMATIVE

https://www.igsu.ro/Resources/Campanii/informare/adulti/Ghid_depozitare_2021.pdf

https://www.igsu.ro/Resources/Campanii/informare/adulti/Flyer_Primavara_curatam_improvizatii.pdf

https://www.igsu.ro/Resources/Campanii/informare/adulti/Flyer_Atentie_focul_deschis.pdf

ANUNT SUPUNERE DEZBATE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI

COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 30.04.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: valea_marului@gl.e-adm.ro  ;
  • Fax: 0336 402432
  • La  registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.

IN ATENTIA FERMIERILOR

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:

  • Măsura 10 – agro-mediu și climă;
  • Măsura 11 – agricultură ecologică;
  • Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Documentele de informare aferente anului 2021 sunt publicate pe site-ul MADR:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima