Author: PrimariaVM

RAPORT DE FINALIZARE – Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Valea Marului, Judetul Galati

RAPORT DE FINALIZARE

 

Denumirea Beneficiarului: COMUNA VALEA MARULUI

Denumirea completă: COMUNA VALEA MARULUI, JUDEȚUL GALATI

Adresa: STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 2, SAT VALEA MARULUI, COMUNA VALEA MARULUI, JUDEȚUL GALATI

Tel/Fax/E-mail: 0236.863.400 / 0236.863.400 / valea_marului@gl.e-adm.ro

  1. Date generale ale proiectului

 

Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Valea Marului, Judetul Galati

Durata proiectului (nr. luni): 18 luni, respective intevalul 03.12.2020-03.06.2022

Data semnării contractului pentru finanţare: 03.12.2020

Valoarea contractului pentru finanţare: 423.924,19 lei (89.69% din valoarea cheltuielilor eligibile)

Data începerii proiectului: 05.04.2021

Data finalizării proiectului: 21.12.2021

  1. Rezultatele proiectului
  2. a) reducerea consumului anual de energie primară  în  iluminat public (kwh/an). Acest indicator va fi declarat de către  beneficiar  în  fiecare  raport de monitorizare  depus  anual;
Parametru Valoare inainte de implementarea proiectului Valoare dupa implementarea proiectului Variatie valorica Variatie procentuala
Consumul de energie electrica (kWh) 93,375.00 15,257.84 (78,117.16) -83.66%

 

Concluzie: Consumul de energie electrica anual s-a redus cu 78.12 MWh (78,117.16 kWh), de la 93,375.00 kWh la 15,257.84 kWh, consumul fiind redus cu circa 83.66% fata de situatia initiala.

  1. b) scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Se va calcula ca sumă a cantității de gaze cu efect de seră diminuate  prin  implementarea  fiecărui  Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuata   în  cadrul fiecărui  proiect  este cea  prevăzută în  raportul de finalizare, respective  în  raportul  anual de monitorizare.

 

Parametru Valoare inainte de implementarea proiectului Valoare dupa implementarea proiectului Variatie valorica Variatie procentuala
Consumul de energie electrica (Tone echivalent CO2) 65.36 10.68 (54,68) -83.66%

Nota: Coeficient de emisie: 0.7 tone CO2 pentru 1 MWh consumat

Concluzie: Emisiile de gaze cu efect de sera s-au redus cu circa 54.68 tone echivalent CO2, de la 65.36 la 10.68, pentru un coeficient de emisii luat in calcul de 0.7 tone CO2 pentru fiecare MWh consumat.

ANUNT PUBLIC DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE – Construiere locuinte pentru tineri destinate inchirierii-Bloc ANL in comunaValeaMarului,Judetul Galati

Anunţ public

UAT Comuna Valea Mărului, titular al proiectului “Construiere locuinte pentru tineri destinate inchirierii-Bloc ANL in comunaValeaMarului,Judetul Galati” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Construiere locuinte pentru tineri destinate inchirierii-Bloc ANL in comunaValeaMarului,Judetul Galati” propus a fi amplasat in satul comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Secţiunea : Reglementăti-Acordul de mediu-Drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapă deîncadrare2022. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul  deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Galaţi , pe mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0276471009.

Ultima actualizare: 11:40 | 27.01.2023

Sari la conținut