Arhive categorie: Transparenta Decizionala

Proiect Buget 2014

Proiect buget 2014
Denumire indicator Cod indicator Propunerii pentru anul 2014
VENITURI TOTAL 3673
Impozit pe venit 03.02 4
Imp. Pe venit transf. pe proprietati 03.02.18 4
Cote si sume defalc. din imp. pe venit 04.02 775
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 84
Sume alocate din impozitul pe venit 04.02.04 691
Sume alocate din impozitul pe venit pentru finatarea programelor de dezvoltare 04.02.04 0
IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 289
Impozit si taxe pe cladiri 07.02.01 35
Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 22
Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 13
Impozit si taxe pe terenuri 07.02.02 254
Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 60
Impozit pe teren persoane juridice 07.02.02.02 1
Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03 193
Sume defalcate din TVA 11.02 1815
Sume defalcate din TVA ptr. cheltuieli asistenta sociala 11.02.02-1 190
Sume defalcate din TVA ptr. cheltuieli INVATAMANT 11.02.02-2 1207
Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale 11.02.05 0
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug. locale 11.02.06 418
16.02 51
16.02.02 51
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 16.02.02.01 43
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 16.02.02.02 8
Taxe si tarife pentru eliberarea de liciente 16.02.03 0
ALTE IMPOZITE SI TAXE 18.02 35
Alte impozite si taxe 18.02.50 35
VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 300
Venituri din concesiuni 30.02.05 300
AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 47
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 47
DIVERSE VENITURI 36.02 103
Taxe speciale 36.02.06 69
Alte venituri 36.02.50 34
VARSAMINTE 37.02 0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea Sectiuni de dezvoltare 37.02.04
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 0
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02.01 0
IMPRUMUTURI ACORDATE DIN EXCEDENT 40.02 0
Imprumuturi acordate din axcedentul anilor anteriori 40.02.14
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 0
Subventii de la bugetul de stat pentru invatamant 42.02.14 0
Sume primite din fondul de investitii 42.02.28 0
Subventii pentru ajutor de incalzire a locuintei 42.02.34 0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 0
Sume primite de la bugetul C.J. 43.02.08 0
Denumire capitol Plati
CHELTUIELILE  BUGETELOR LOCALE 50,02 3.661
AUTORITATI PUBLICE 51,02 929
TITL. I Cheltuieli de personal 51.02.10 446
TITL  II Bunuri si servicii 51.02.20 360
TITL. V Fonduri de rezerva 51.02.50 123
TITL. X Active nefinanciare 51.02.71
Alte servicii publice generale 54,02 0
TITL. I Cheltuieli de personal 54.02.10 0
TITL  II Bunuri si servicii 54.02.20 0
ORD. PUBLICA SI SIG. NATIONALA 61,02 70
TITL. I Cheltuieli de personal 61.02.10 50
TITL  II Bunuri si servicii 61.02.20 20
TITL. X Active nefinanciare 61.02.71
INVATAMANT 65,02 1.407
TITL. I Cheltuieli de personal 65.02.10 1.092
TITL  II Bunuri si servicii 65.02.20 315
TITL. VIII Asistenta sociala 65.02.57 0
TITL. X Active nefinanciare 65.02.71 0
SANATATE 66,02 12
TITL  II Bunuri si servicii 66.02.20 12
TITL. X Active nefinanciare 66.02.71 0
CULTURA RECEERE SI RELIGIE 67,02 311
TITL. I Cheltuieli de personal 67.02.10 21
TITL  II Bunuri si servicii 67.02.20 160
TITL. X  Alte cheltuieli 59 130
Asociatii si Fundatii 59,11 80
Servicii Religioase 59,12 50
TITL. X Active nefinanciare 67.02.71 0
ASISTENTA SOCIALA 68,02 409
TITL. I Cheltuieli de personal 68.02.10 122
TITL. VIII Asistenta sociala din care: 68.02.57 287
Indemnizatii persoane cu handicap 68.02.57.-1 101
Ajutoare de urgenta permanente – BOBIRNEA, COSTIN, GRIGORE 68.02.57.-2 36
Ajutore de urgenta (decese, 50 de casatorie ,etc 68.02.57.-3 70
Ajutor de incalzire pentru Beneficiarii Legii nr.416 68.02.57.-4 80
Ajutor de incalzire cu lemne carbuni si combustibili petrolieri 68.02.57.-5 0
LOCUINTE SERV DE DEZV. PUBLICA 70,02 89
TITL  II Bunuri si servicii 70.02.20 89
TITL. X Active nefinanciare 70.02.71 0
PROTECTIA MEDIULUI 74,02 200
TITL  II Bunuri si servicii 74.02.20 200
TITL     Transferuri 74.02.55 0
ACTIUNI GEN. ECONOM. SI COM. 80,02 24
TITL  II Bunuri si servicii 80.02.20 24
TITL. X Active nefinanciare 80.02.71 0
AGRICULT. SILV. SI VINATOARE 83,02 50
TITL  II Bunuri si servicii 83.02.20 50
TITL. X Active nefinanciare 83.02.71 0
TRANSPORTURI 84,02 160
TITL  II Bunuri si servicii 84.02.20 160
TITL. X Active nefinanciare 84.02.71
TOTAL CHELT. DE PERSONAL 1.731
TOTAL CHELT. BUNURI SI SERVICII 1.390
TOTAL CHELT. ASIST SOCIALA 287
TOTAL CHELT. DE CAPITAL 0
TOTAL 3.408
CHELTUIELI VENITURI 3.673,00
CHELTUIELI 3.661,00
Excedent/Deficit 12,00