A N U N Ț privind închirierea prin atribuire directă și/sau prin licitație publică cu strigare a unor suprafețe de pajiște/pășune comunală aflate în extravilan, aparținând domeniului public al comunei Valea Mărului, județul Galaţi

Nr. 1073/07.04.2023

 

A N U N Ț

Privind închirierea prin atribuire directă și/sau prin licitație publică cu strigare a unor suprafețe de pajiște/pășune comunală aflate în extravilan, aparținând domeniului public al comunei Valea Mărului, județul Galaţi

 

Comuna Valea Mărului,județul Galați anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani în ședință publică prin atribuire directă și/sau prin licitație publică cu strigare a unor suprafețe de pajiște/pășune comunală aflate în extravilan, aparținând domeniului public al comunei Valea Mărului, județul Galaţi, astfel:

Preţul de închiriere a păşunilor se stabileşte astfel:

  1. Pentru păşunea situată în Valea Mărului, CF 11606, tarla 69, parcela 1, suprafața de 200.000 m.p. chiria va fi de 280 lei/ha/an.
  2. Pentru păşunea situată în Mândrești , CF 3646, tarla 16/2, parcela 192/1, suprafața de 48.519 m.p. chiria va fi de 280 lei/ha/an. Suprafața de 132.500 m.p. din CF 3646 este închiriată.

Pentru licitație publică cu strigare suma prevăzută pentru fiecare trup de pajiște/pășune, plus minim un prag de  10%.

Se stabileşte durata contractului de închiriere la 7 ani.

Ședința pentru atribuire directă și/sau prin licitație publică cu strigare  va avea loc în data de 19.04.2023, orele 13,00.

Depunerea dosarelor  se face în perioada 07-18.04.2023.

Comisia  de evaluare și atribuire directă și/sau prin licitație publică cu strigare, va verifica cererile depuse și va afișa la data de 19.04.2023, orele 9,00 procesul verbal de constatare  a îndeplinirii calității de participant  la ședința din data de 19.04.2023, orele 13,00.

Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în Caietul de sarcini – contracost 50 lei care se poate ridica de la  Secretariat, telefon 0236863400.

Ultima actualizare: 12:57 | 14.05.2024

Sari la conținut