Anunț începere lucrări construcție platformă depozitare gunoi de grajd

Primăria Valea Mărului anunţă publicul interesat că începând cu data de 08.03.2021, în localitatea Valea Mărului se execută lucrări de construcţie pentru investiţia „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Valea Marului, Judetul Galati”, finanţată de Primăria Valea Mărului şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Observaţiile, comentariile, recomandările sau plângerile publicului pot fi transmise către:

Primăria Valea Mărului – persoană de contact Dumitrașcu Maranda, tel: 0236 863 400, fax:0236 863 444, email: valea_marului@gl.e-adm.ro
SC IMPA&I SRL – persoană de contact Ovidiu Cristache, tel: 0747 044 623, fax: 0244 531 244, email: impa_i@yahoo.com
Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, tel: 0314 334 020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro

Ultima actualizare: 09:13 | 8.06.2024

Sari la conținut