Anunț începere proiect ”Proiect Tip – Construire creșă medie, str. Prof. Univ. Dr. Marcel Crihana, nr. 266-264, sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”

ANUNȚ

            Primăria comunei Valea Mărului cu sediul în Valea Mărului, str. Preot Gheorghe Gafton nr. 2, în calitate de beneficiar, anunță, conform prevederilor Legii nr. 102/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării luctărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, începerea proiectului ”Proiect Tip – Construire creșă medie, str. Prof. Univ. Dr. Marcel Crihana, nr. 266-264, sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”, autorizația de construire nr. 13 din 13.09.2023.

Ultima actualizare: 11:26 | 16.07.2024

Sari la conținut