Anunţ public

Anunţ public

UAT Comuna Valea Mărului, titular al proiectului ,,Refacere infrastructura (amenajare torent Macuri, str. Înv. Gheorghe Cojocaru şi DC81) anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Refacere infrastructura (amenajare torent Macuri, str. Înv. Gheorghe Cojocaru şi DC81), propus a fi amplasat în intravilanul satului Mândreşti, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galaţi/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M Galaţi, pe email offce@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009.

Ultima actualizare: 10:04 | 17.04.2024

Sari la conținut