Anunt vanzare teren

ANUNŢ PUBLIC

 

Comuna Valea Mărului, cu sediul în Valea Mărului str. Preot Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galati, cod poștal: 807320, cod fiscal: 3655900, telefon/fax:0236/863400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, anunță licitația publică deschisă cu oferta în plic închis pentru vânzarea terenuri, proprietate privată a comunei Valea Marului, identificate astfel:

-1 parcelă de teren, extravilan, în suprafată de 2.000 m.p. teren  arabil, având  CF 3699, Tarla 56/1, Parcela 546/25;

-1 parcelă de teren, intravilan, în suprafață 3.233 m.p. teren  arabil, având  CF 357, Tarla 36, Parcela 576;

-1 parcelă de teren, extravilan, în suprafață de 8.241 m.p. teren  neproductiv, având CF 7817, Tarla 64, Parcela 616 ;

-1 parcelă de teren, intravilan, în suprafață de 33 m.p. teren  curți construcții,  având CF 6008, Tarla 32, Parcela 487 ;

Relatii la Compartimentul Secretariat ;

– Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 18.03.2024, ora 10.00.

– Data limită de depunere a ofertelor: 26.03.2024, ora 10.00.

– Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.

– Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

– Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2024, ora 12.00, la  ComunaValea Mărului, cu sediul în Comuna Valea Mărului str. Preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati, Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, telefon 0236/460027, fax 0236/412130, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării 05.03.2024.

Ultima actualizare: 10:04 | 17.04.2024

Sari la conținut