ANUNT VANZARE TEREN

                                                                           ANUNŢ PUBLIC

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Valea Mărului, cu
sediul în comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul Galați, telefon/fax
0236/863400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro , cod fiscal 3655900.
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care
urmează să fie vândute: 58 loturi ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului, conform
caietului de sarcini, HCL comuna Valea Mărului nr. 81/30.06.2023 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019, identificate astfel :
– Lot nr. 1 – Teren în suprafața de 434 mp,f.n, număr cadastral 5193, tarla 44, parcela 556/4, categoria
de folosință arabil, situat în intravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 2 – Teren în suprafața de 2.233 mp, număr cadastral 11650, tarla 17, parcela 206/1,categoria de
folosință arabil, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 3- Teren în suprafața de 4.341 mp, număr cadastral 10092, tarla 30/1, parcela 4,categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 4- Teren în suprafața de 2.529 mp, număr cadastral 10528, tarla 30/1, parcela 91,categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 5 – Teren în suprafața de 1.400 mp, număr cadastral 10693, tarla 30/1, parcela 135,categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 6 – Teren în suprafața de 4.991 mp, număr cadastral 10090, tarla 30/1, parcela 3,categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 7 – Teren în suprafața de 801 mp, număr cadastral 10120, tarla 30/1, parcela 8,categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 8 – Teren în suprafața de 4.500 mp, număr cadastral 10098, tarla 30/1, parcela 5,categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 9 – Teren în suprafața de 2.681 mp, număr cadastral 10470, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 10 – Teren în suprafața de 1.935 mp, număr cadastral 10458, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 11 – Teren în suprafața de 2.937 mp, număr cadastral 10454, ,categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 12 – Teren în suprafața de 721 mp, număr cadastral 10452, ,categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 13 – Teren în suprafața de 771 mp, număr cadastral 10424, ,categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 14 – Teren în suprafața de 700 mp, număr cadastral 10397, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 15 – Teren în suprafața de 600 mp, număr cadastral 10272, tarla 30/1, parcela 424, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 16 – Teren în suprafața de 1.200 mp, număr cadastral 10390, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 17 – Teren în suprafața de 600 mp, număr cadastral 10273, tarla 30/1, parcela 22, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 18 – Teren în suprafața de 698 mp, număr cadastral 10291, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 19 – Teren în suprafața de 3.456 mp, număr cadastral 10293, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 20 – Teren în suprafața de 468 mp, număr cadastral 10298, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 21 – Teren în suprafața de 2.661 mp, număr cadastral 10303, categoria de folosință vie, situat

în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 22 – Teren în suprafața de 305 mp, număr cadastral 10313, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 23 – Teren în suprafața de 1.068 mp, număr cadastral 10333, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 24 – Teren în suprafața de 168 mp, număr cadastral 10337, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 25 – Teren în suprafața de 1.020 mp, număr cadastral 10345, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 26 – Teren în suprafața de 278 mp, număr cadastral 10348, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 27 – Teren în suprafața de 688 mp, număr cadastral 10350, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 28 – Teren în suprafața de 586 mp, număr cadastral 10360, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 29 – Teren în suprafața de 1.754 mp, număr cadastral 10372, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 30 – Teren în suprafața de 2.721 mp, număr cadastral 10375categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 31 – Teren în suprafața de 641 mp, număr cadastral 10377, categoria de folosință vie, situat în
extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 32 – Teren în suprafața de 1.498 mp, număr cadastral 10256, tarla 30/1, parcela 18, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 33 – Teren în suprafața de 2.108 mp, număr cadastral 10246, tarla 30/1, parcela 15, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 34 – Teren în suprafața de 1.089 mp, număr cadastral 10456, categoria de folosință vie, situat
în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 35 – Teren în suprafața de 1.609 mp, număr cadastral 10232, tarla 30/1, parcela 14, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 36 – Teren în suprafața de 1.640 mp, număr cadastral 10229, tarla 30/1, parcela 13, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 37 – Teren în suprafața de 800 mp, număr cadastral 10178, tarla 30/1, parcela 424/7, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 38 – Teren în suprafața de 2.208 mp, număr cadastral 10084, tarla 30/1, parcela 1, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 39 – Teren în suprafața de 445 mp, număr cadastral 10151, tarla 30/1, parcela 11, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 40 – Teren în suprafața de 500 mp, număr cadastral 10620, tarla -30/1, parcela 102, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 41 – Teren în suprafața de 2.293 mp, număr cadastral 10769, tarla 30/1, parcela 112, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 42 – Teren în suprafața de 2.362 mp, număr cadastral 10851, tarla 30/1, parcela 61, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 43 – Teren în suprafața de 639 mp, număr cadastral 10853, tarla 30/1, parcela 60, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 44 – Teren în suprafața de 1.295 mp, număr cadastral 10815, tarla 30/1, parcela 63, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 45 – Teren în suprafața de 184 mp, număr cadastral 10800, tarla 30/1, parcela 62, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 46 – Teren în suprafața de 1.050 mp, număr cadastral 10748, tarla -30/1, parcela 2, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;

– Lot nr. 47 – Teren în suprafața de 1.225 mp, număr cadastral 10474, tarla 30/1, parcela 111, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 48 – Teren în suprafața de 1.491 mp, număr cadastral 10742, tarla 30/1, parcela 110, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 49 – Teren în suprafața de 2.100 mp, număr cadastral 10690, tarla 30/1, parcela 106, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 50 – Teren în suprafața de 2.574 mp, număr cadastral 10614, tarla 30/1, parcela 100, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 51 – Teren în suprafața de 469 mp, număr cadastral 10601, tarla 30/1, parcela 98, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 52 – Teren în suprafața de 4.005 mp, număr cadastral 10603, tarla 30/1, parcela 99, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 53 – Teren în suprafața de 707 mp, număr cadastral 10573, tarla 30/1, parcela 96, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 54 – Teren în suprafața de 1.833 mp, număr cadastral 10569, tarla 30/1, parcela 97, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 55 – Teren în suprafața de 912 mp, număr cadastral 10843, tarla 30/1, parcela 66, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 56 – Teren în suprafața de 915 mp, număr cadastral 10847, tarla 30/1, parcela 65, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 57 – Teren în suprafața de 928 mp, număr cadastral 10548, tarla 30/1, parcela 94, categoria de
folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului;
– Lot nr. 58 – Teren în suprafața de 1.087 mp, număr cadastral 10542, tarla 30/1, parcela 93, categoria
de folosință vie, situat în extravilanul comuna Valea Mărului.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: La cerere de la sediul institutie.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei
Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la
sediul instituției: 50 lei / exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:20.07.2023, ora 10.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Valea
Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 28.07.2023, ora 12.00, la
ComunaValea Mărului, cu sediul în Comuna Valea Mărului str. Preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul
Galati.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Galati, Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, telefon
0236/460027, fax 0236/412130, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro .
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 06.07.2023.

Ultima actualizare: 09:13 | 8.06.2024

Sari la conținut