ANUNȚ VÂNZARE

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul Galați, telefon/fax 0236/863400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655900.
  2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute: 36 parcele situate în extravilanul comunei Valea Mărului, ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului, conform caietului de sarcini, HCL nr. 110/10.10.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, identificate astfel :

 -1 parcelă de teren, în suprafată de 2.892 m.p. teren  arabil, având  CF 5819, Tarla 4, Parcela 10/1/64;

-1 parcelă de teren,în suprafață de 5.000 m.p. teren  arabil, având  CF 5756, Tarla 4, Parcela 10/1/5 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 883 m.p. teren  arabil, având CF 1690, Tarla 26/1/1, Parcela 283/2/50 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 28.415 m.p. teren  arabil,  având CF 2672, Tarla 26/1/2, Parcela 283/1/98 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.361 m.p. teren  neproductiv, având CF 6762, Tarla 69, Parcela 24 ;

-1 parcelă de teren în suprafață de 2.924 m.p. teren  arabil, având CF 6763, Tarla 69, Parcela 46 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 776 m.p. teren  arabil, având CF 6764, Tarla 69, Parcela 50 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 4.601 m.p. teren  arabil, având CF 6765, Tarla 69, Parcela 62 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 4.177 m.p. teren  arabil, având CF 6766, Tarla 69, Parcela 64 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 2.336 m.p. teren  arabil, având  CF 6767, Tarla 69, Parcela 67 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 722 m.p. teren  arabil, având CF 6768, Tarla 69, Parcela 70 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 689 m.p. teren  arabil, având CF 6769, Tarla 69, Parcela 73 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.426 m.p. teren  arabil, având CF 6770, Tarla 69, Parcela 75 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.637 m.p. teren  arabil, având CF 6771, Tarla 69, Parcela 76 ;

-1 parcelă de teren,care în suprafață de 6.985 m.p. teren  arabil, având CF 6772, Tarla 69, Parcela 77 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.024 m.p. teren  arabil, având CF 6773, Tarla 69, Parcela 82 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.323 m.p. teren  arabil, având CF 7210, Tarla 69, Parcela 23 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 6.450 m.p. teren  arabil, având CF 7211, Tarla 69, Parcela 25 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 4.000 m.p. teren  vie, având CF 10896, Tarla 69, Parcela 424/17c ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 995 m.p. teren  arabil, având CF 7206, Tarla 69, Parcela 19 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.184 m.p. teren  arabil, având CF 7201, Tarla 69, Parcela 14 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 6.946 m.p. teren  arabil, având CF 7912, Tarla 65/1, Parcela 127 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 7.679 m.p. teren  arabil, având CF 11528, Tarla 67/4, Parcela 67/4/67 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 13.000 m.p. teren  arabil, având CF 3056, Tarla 67/4, Parcela 67/4/1 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 14.383 m.p. teren  arabil, având CF 2989, Tarla 67/3, Parcela 642/1/1 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 2.000 m.p. teren  arabil, având CF 3699, Tarla 56/1, Parcela 546/25 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 9.934 m.p. teren  arabil, având CF 6758, Tarla 72/1, Parcela 3 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.406 m.p. teren  arabil, având CF 6593, Tarla 37/1, Parcela 229 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.804 m.p. teren  arabil, având CF 6594, Tarla 37/1, Parcela 230 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 6.631 m.p. teren  arabil, având CF 11411, Tarla 37/1, Parcela 231 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.937 m.p. teren  arabil, având CF 6585, Tarla 37/1, Parcela 221 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 1.359 m.p. teren  arabil, având CF 6586, Tarla 37/1, Parcela 223 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 2.089 m.p. teren  arabil, având CF 6589, Tarla 37/1, Parcela 225 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 5.253 m.p. teren  arabil, având CF 6438, Tarla 37/1, Parcela 79 ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 20.529 m.p. teren  arabil, având CF 11540, Tarla 12, Parcela 167, cu mentiunea să fie folosit doar în scop investitie obiectiv, nu în scop agricol ;

-1 parcelă de teren, în suprafață de 60 m.p. teren  vie, având CF 11198, Tarla 66, Parcela 604.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere de la sediul  institutie.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 50 lei / exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 26.10.2022, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.11.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 03.11.2022, ora 12.00, la ComunaValea Mărului, cu sediul în Comuna Valea Mărului str. Preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.
  2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati, Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, telefon 0236/460027, fax 0236/412130, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 12.10.2022.

Ultima actualizare: 11:26 | 16.07.2024

Sari la conținut