Formular de înregistrare în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate

Registru de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate – Primăria Valea Mărului informează că, potrivit reglementărilor legale în vigoare, persoanele fizice și juridice care dețin sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose septice) au obligația de a se înscrie în „Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate”.

Conform H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Valea Mărului în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului (până la finalul lunii noiembrie 2022). Obligația se aplică atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.

Pentru înscrierea în Registru este pus la dispoziție formularul:

Formular PF

Formular PJ

Pentru sprijin în completarea formularului se poate apela numărul de telefon: 0236/863.400

În conformitate cu art. 23 din H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

 

Ultima actualizare: 11:26 | 16.07.2024

Sari la conținut