Hotărârea nr. 90 – 08.10.2021 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.750 din 27.03.2020 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții ,, Construire Bibliotecă în Comuna Valea Mărului, județul Galați”

Sari la conținut