Hotărârea nr. 91 – 08.10.2021 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.2999 din 27.11.2020 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare Bază Sportivă, Comuna Valea Mărului, județul Galați”

Sari la conținut