Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

DISPOZIȚII 2023

 1. Dispoziția nr.1/03.01.2023 privind recuperarea zilei de muncă 23 ianuarie 2023, stabilită ca zi liberă.
 2. Dispoziția nr.2/12.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 16 ianuarie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 3. Dispoziția nr.3/12.01.2023 privind modificarea fișelor de calcul al ajutorului social începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 4. Dispoziția nr.4/12.01.2023 privind stabilirea componenței Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Valea Mărului.
 5. Dispoziția nr.5/12.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Ardeleanu Mihai.
 6. Dispoziția nr.6/12.01.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ardeleanu Mihai.
 7. Dispoziția nr.7/12.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Pintilie Ionel.
 8. Dispoziția nr.8/12.01.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Pintilie Ionel.
 9. Dispoziția nr.9/12.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Ioachim Anasaia.
 10. Dispoziția nr.10/12.01.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ioachim Anasaia.
 11. Dispoziția nr.11/12.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Miron Vasile.
 12. Dispoziția nr.12/12.01.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Miron Vasile.
 13. Dispoziția nr.13/12.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Florea Panaite.
 14. Dispoziția nr. 14/12.01.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Florea Panaite.
 15. Dispoziția nr.15/12.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Preda Dorel.
 16. Dispoziția nr.16/12.01.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Preda Dorel.
 17. Dispoziția nr.17/20.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2023, orele 13,00 în incinta Bibliotecii.
 18. Dispoziția nr.18/20.01.2023 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Drăghici Mihaela.
 19. Dispoziția nr.19/20 01.2023 privind recuperarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Novac Speranța.
 20. Dispoziția nr.20/20.01.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Stegărescu Mariana.
 21. Dispoziția nr.21/20.01.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Tîrla Maria.
 22. Dispoziția nr.22/20.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tîrla Maria.
 23. Dispoziția nr.23/20.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Panaite Maria.
 24. Dispoziția nr.24/20.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Zărnescu Emilia Lili.
 25. Dispoziția nr.25/20.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Moraru Ștefan.
 26. Dispoziția nr.26/20.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Costin Paraschiva.
 27. Dispoziția nr.27/20.01.2023 privind aprobarea concediului de odihnă în anul 2023 pentru primar, viceprimar, funcționari publici, personal contractual și poliția locală din cadrul administrației publice locale a comunei Valea Mărului, județul Galați.
 28. Dispoziția nr.28/20.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Botezatu Mariana.
 29. Dispoziția nr.29/20.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Pintilie Margareta.
 30. Dispoziția nr.30/27.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Drăghici Mihaela.
 31. Dispoziția nr.31/30.01.2023 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Fuică Maria-persoană cu handicap grav.
 32. Dispoziția nr.32/30.01.2023 privind încetarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Buleandră Petria persoană cu handicap grav.
 33. Dispoziția nr.33/30.01.2023 privind trecerea la o gradație superioară a domnului Grigore Vasile.
 34. Dispoziția nr.34/30.01.2023 privind trecerea la o gradație superioară a domnului Grigore Vasile.
 35. Dispozitia nr. 35/30.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 2 februarie 2023, orele 09,00, în incinta Bibliotecii.
 36. Dispoziția nr.36/30.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Paulina.
 37. Dispoziția nr.37/30.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bejan Tudorel.
 38. Dispoziția nr.38/30.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Panaite Sofița.
 39. Dispoziția nr.39/30.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Palade Dumitru.
 40. Dispoziția nr.40/30.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gologan Petrica.
 41. Dispoziția nr.41/30.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Petrache.
 42. Dispozitia nr.42/30.01.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul de muncă al domnului Buhoci Jenică.
 43. Dispozitia nr.43/30.01.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul de muncă al domnului Grigore Vasile.
 44. Dispozitia nr.44/30.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 45. Dispozitia nr.45/30.01.2023 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 46. Dispozitia nr.46/30.01.2023 privind acordarea sporului pentru munca de noapte în procent de 25%, domnului Dumitrașcu Vasile, având funcția contractuală de muncitor la primăria Valea Mărului.
 47. Dispozitia nr.47/30.01.2023 privind acordarea sporului pentru munca de noapte în procent de 25%, domnului Fuică Vasile, având funcția contractuală de muncitor la primăria Valea Mărului.
 48. Dispozitia nr.48/30.01.2023 privind trecerea la o gradatie superioară a domnului Anghelina Daniel.
 49. Dispozitia nr.49/30.01.2023 privind componența comisiei de evaluare oferte proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul”Cresterea eficientei energetice a Dispensarului – Valea Marului, Sat Valea Marului, Comuna Valea Marului, Jud. Galati”.
 50. Dispozitia nr.50/30.01.2023 privind componența comisiei de evaluare oferte proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a imobilului dispensar uman Mandresti, Sat Mandresti, Comuna Valea Marului, Judetul Galati”.
 51. 51. Dispoziția nr.51/31.01.2023 privind reactualizarea colectivului de sprijin al autorității tutelare și asistenței sociale la nivelul primăriei comunei Valea Mărului, județul Galați.
 52. Dispoziția nr.52/02.02.2023 privind desemnare conducător loc de muncă pentru asistenții personali.
 53. Dispoziția nr.53/02.02.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual începând cu data de 1 februarie 2023.
 54. Dispoziția nr.54/10.02.2023 convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 15 februarie 2023, orele 09,00, în incinta Bibliotecii.
 55. Dispoziția nr.55/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Rusu Mariana.
 56. Dispoziția nr.56/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență trimestrial dnei/dlui Popa Costică.
 57. Dispoziția nr.57/13.02.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Natu Ana Maria.
 58. Dispoziția nr.58/13.02.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Drăghici Mihaela.
 59. Dispoziția nr.59/13.02.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Dumitru Violeta.
 60. Dispoziția nr.60/13.02.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Bostaca Iuliana.
 61. Dispoziția nr.61/13.02.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Ungureanu Elena Gabriela.
 62. Dispoziția nr.62/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Tiron Petrache.
 63. Dispoziția nr.63/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Fuică Iftinca.
 64. Dispoziția nr.64/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Moraru Tudorel.
 65. Dispoziția nr.65/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Moraru Paunica.
 66. Dispoziția nr.66/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Bercea Ionica.
 67. Dispoziția nr.67/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Cojocaru Maricel.
 68. Dispoziția nr.68/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Blîndu Jenica.
 69. Dispoziția nr.69/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Moroșanu Tudorița.
 70. Dispoziția nr.70/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Marin Niculina.
 71. Dispoziția nr.71/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Vîrlan Rebeca Coca.
 72. Dispoziția nr.72/13.02.2023 privind desemnarea domnului Chireac Gabriel-administrator public, să semneze documente plăți în Trezoreria Municipiului Tecuci, pe perioada în care domnul Doca Virgil – lipseşte din unitate sau este în concediul de odihnă.
 73. Dispoziția nr.73/13.02.2023 privind desemarea domnului Munteanu Viorel-inspector, să semneze documente plăți în Trezoreria Municipiului Tecuci, pe perioada în care doamna Susanu-Milea Gina-Florentina – lipseşte din unitate sau este în concediul de odihnă.
 74. Dispoziția nr.74/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Cojocaru Alexe.
 75. Dispoziția nr.75/13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Florea Donatella Andreea.
 76. Dispoziția nr.76/17.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2023, orele 09,00 în incinta Bibliotecii.
 77. Dispoziția nr.77/22.02.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Moraru Ștefan.
 78. Dispoziția nr.78/22.02.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui  Moraru Ștefan.
 79. Dispoziția nr.79/22.02.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Moraru Paunica.
 80. Dispoziția nr.80/22.02.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui  Moraru Paunica.
 81. Dispoziția nr.81/22.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Costin Mitrița.
 82. Dispoziția nr.82/22.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Lungu Alexandru.
 83. Dispoziția nr.83/22.02.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Vasilica Gafița.
 84. Dispoziția nr.84/22.02.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Tiron Tonel.
 85. Dispoziția nr.85/22.02.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Tiron Culeta.
 86. Dispoziția nr.86/22.02.2023 stabilirea salariului asistentului personal Dănilă Culina în anul 2023.
 87. Dispoziția nr.87/22.02.2023 stabilirea salariului asistentului personal Gologan Lilica în anul 2023.
 88. Dispoziția nr.88/28.02.2023 privind: desemnare conducător loc de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului.
 89. Dispoziția nr.89/28.02.2023 privind: instruire periodică asistenți personali.
 90. Dispoziția nr.90/28.02.2023 privind: instruire periodică a personalului din aparatul de specialitate al primarului.
 91. Dispoziția nr.91/28.02.2023 privind: constituirea comisiei de evaluare a riscului de accidentare și îmbolnăvire profesională pe loc de muncă.
 92. Dispoziția nr.92/28.02.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Dumitrașcu Maranda, secretarul general al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi.
 93. Dispoziția nr.93/28.02.2023 privind modificarea cuantumului pentru stimulentul educațional.
 94. Dispoziția nr.94/28.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Bîdea Liliana.
 95. Dispoziția nr.95/28.02.2023 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Ionica Maria.
 96. Dispoziția nr.96/28.02.2023 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Bulgaru Maria.

97.Dispoziția nr.97/28.02.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Preda Emilia.

 1. Dispoziția nr.98/28.02.2023 privind modificarea fișelor de calcul al ajutorului social începând cu 01.03.2023.
 2. Dispoziția nr.99/28.02.2023 privind modificarea cuantumului pentru alocația de susținere a familiei începând cu 01.03.2023.
 3. Dispoziția nr.100/28.02.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bejan Tudorel.
 4. Dispoziția nr.101/28.02.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Palade Dumitru.
 5. Dispoziția nr.102/28.02.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gologan Petrica.
 6. Dispoziția nr.103/28.02.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Petrache.
 7. Dispoziția nr.104/28.02.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Paulina.
 8. Dispoziția nr. 105/28.02.2023 privind: constituirea comisiei de analiză și aprobare pentru acordarea de echipament de protecție.
 9. Dispoziția nr.106/02.03.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Tiron Diana Georgiana.
 10. Dispoziția nr.107/02.03.2023 convocare consiliul local în ședintă extraordinară în data de 06.03.2023.
 11. Dispoziția nr.108/02.03.2023 componența comisiei de evaluare oferte proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școală primară Mândrești, sat Mândrești, comuna Valea Mărului, județul Galați”.
 12. Dispoziția nr.109/02.03.2023 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Costin Mitrița.
 13. Dispoziția nr.110/02.03.2023 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Bîdea Ionela.
 14. Dispoziția nr.111/03.03.2023 privind modificarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Drăghici Mihaela.
 15. Dispoziția nr.112/10.03.2023 convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 15 martie 2023, orele 15,00, în incinta Bibliotecii.
 16. Dispoziția nr.113/10.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Chifan Eugen.
 17. Dispoziția nr.114/10.03.2023 privind acordarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Ungureanu Elena Gabriela pentru copilul Croitoru Rafael Andrei.
 18. Dispoziția nr.115/10.03.2023 privind încetarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Fuică Maria.
 19. Dispoziția nr.116/10.03.2023 privind încetarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Lambrino Viorica Florica.
 20. Dispoziția nr.117/10.03.2023 privind desemnarea domnului Buhoci Ionuț-inspector, să desfășoare activitatea de registrul agricol pe perioada în care domnul Dumitrache Costică – lipseşte din unitate sau este în concediul de odihnă.
 21. Dispoziția nr.118/10.03.2023 privind desemnarea domnului Dumitrache Costică -inspector, să îndeplinească atribuțiile referitoare la Legea nr. 17/2014 modificată de Legea nr. 175/2020, privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan pe perioada în care domnul Buhoci Ionuț – lipseşte din unitate sau este în concediul de odihnă.
 22. Dispoziția nr.119/18.03.2023 privind majorarea salarială a echipei de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, începând cu luna martie 2023.
 23. Dispoziția nr.120/21.03.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2023, orele 15,00 în incinta Bibliotecii.
 24. Dispoziția nr.121/24.03.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Jugănaru Geanina Nicoleta.
 25. Dispoziția nr.122/24.03.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Dumitrache Cristina Anyela.
 26. Dispoziția nr.123/24.03.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Ionica Maria.
 27. Dispoziția nr.124/24.03.2023 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Panaite Maria.
 28. Dispoziția nr.125/24.03.2023 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Ionica Maria.
 29. Dispoziția nr.126/24.03.2023 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Dumitrache Doricica.
 30. Dispoziția nr.127/24.03.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Stoian Alina Ioana.
 31. Dispoziția nr.128/24.03.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Tiron Diana Georgiana.
 32. Dispoziția nr.129/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Diana Georgiana.
 33. Dispoziția nr.130/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Marta.
 34. Dispoziția nr.131/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Alin Cristian.
 35. Dispoziția nr.132/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Lupu Constantin.
 36. Dispoziția nr.133/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vasilică Sandel.
 37. Dispoziția nr.134/24.03.2023 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Novac Dumitru.
 38. Dispoziția nr.135/24.03.2023 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Pintilie Vasilica.
 39. Dispoziția nr.136/24.03.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Florea Vasilica.
 40. Dispoziția nr.137/24.03.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Gologan Sevastița.
 41. Dispoziția nr.138/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gologan Pavel.
 42. Dispoziția nr.139/24.03.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Buleandră Constantin.
 43. Dispoziția nr.140/28.03.2023 componența comisiei de evaluare oferte privind închirierea prin atribuire directă și/sau prin licitație publică cu strigare a unor suprafețe de pajiște/pășune comunală aflate în extravilan, aparținând domeniului public al comunei Valea Mărului, județul Galaţi.
 44. Dispoziția nr.141/28.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Stoica Angela Geanina.
 45. Dispoziția nr.142/28.03.2023 privind încetarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Munteanu Niculina.
 46. Dispoziția nr.143/28.03.2023 privind încetarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Doca Dumitrache.
 47. Dispoziția nr.144/29.03.2023 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Doca Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Doca Dumitrache.
 48. Dispoziția nr.145/29.03.2023 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Fuică Culina în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Fuică Maria.
 49. Dispoziția nr.146/29.03.2023 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Munteanu Amalia în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Munteanu Niculina.
 50. Dispoziția nr.147/29.03.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Ion.
 51. Dispoziția nr.148/29.03.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Emil.
 52. Dispoziția nr.149/30.03.2023 acordarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Gologan Fănica persoană cu handicap grav.
 53. Dispoziția nr.150/30.03.2023 privind desemnarea domnului Dumitrache Costică- agent agricol, să verifice și să identifice terenurile infestate cu buruiana ambrozia.
 54. Dispoziția nr.151/30.03.2023 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Stoian Alina.
 55. Dispozitia nr.152/07.04.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Pintilie Vasile.
 56. Dispoziția nr.153/07.04.2023 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Pintilie Vasilica.
 57. Dispoziția nr.154/07.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 13 aprilie 2023, orele 12,00, în incinta Bibliotecii.
 58. Dispoziția nr.155/19.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 24 aprilie 2023, orele 08,00 în incinta Bibliotecii.
 59. Dispoziția nr.156/20.04.2023 privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă, a doamnei Cojocaru Elena – inspector superior, UAT Valea Mărului, județul Galați.
 60. Dispoziția nr.157/20.04.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Novac Maria.
 61. Dispoziția nr.158/25.04.2023 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Chireac Georgeta.
 62. Dispoziția nr.159/25.04.2023 privind dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Vasilica Gafița.
 63. Dispoziția nr.160/25.04.2023 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vasilica Gafița.
 64. Dispoziția nr.161/27.04.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Ion.
 65. Dispoziția nr.162/27.04.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Emil.
 66. Dispozitia nr.163/27.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată în data de 28 aprilie 2023, orele 10,00, în incinta Bibliotecii.
 67. Dispoziția nr.164/27.04.2023 desemnarea persoanei care va exercita Controlul Financiar Preventiv propriu în cadrul primăriei comunei Valea Mărului, jud. Galaţi.
 68. Dispoziția nr.165/28.04.2023 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Dumitru Petronela în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Oniciu George.
 69. Dispoziția nr.166/28.04.2023 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Dumitru Maricela în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Oniciu Octavian.
 70. Dispozitia nr.167/28.04.2023 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Ionica Cica în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Ciocan Anica.
 71. Dispoziția nr.168/28.04.2023 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a domnului Bulza Jenică în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Bulza Dumitru.
 72. Dispoziția nr.169/28.04.2023 acordarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Lambrino Viorica Florica.
 73. Dispoziția nr.170/28.04.2023 încetarea indemnizației lunare cuvenită doamnei Bîdea Mirela Ionela.
 74. Dispoziția nr.171/28.04.2023 aprobarea Regulamentul privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se acordă procentul de majorare a salariului de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului nominalizat și implicat în proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile.
 75. Dispoziția nr.172/28.04.2023 numirea echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a Dispensarului – Valea Mărului, Sat Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, Jud. Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B1/1, runda 1.
 76. Dispoziția nr.173/28.04.2023 numirea echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului DISPENSAR UMAN MÂNDREȘTI, Sat Mândrești, Comuna Valea Mărului, Județul Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B1/1, runda 1.
 77. Dispoziția nr.174/28.04.2023 numirea echipei de implementare a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA PRIMARĂ MÂNDREȘTI, SAT MÂNDREȘTI, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1.
 78. Dispoziția nr.175/04.05.2023 privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Valea Mărului, județul Galați.
 79. Dispoziția nr.176/04.05.2023 privind componența comisiei de evaluare oferte privind vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului.
 80. Dispoziția nr.177/05.05.2023 privind componența comisiei de evaluare oferte cantități de lucrări/ sau produse suplimentare pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare în satele Mândresti si Valea Marului, comuna Valea Marului, judetul Galati”.
 81. Dispoziția nr.178/05.05.2023 privind recuperarea zilei de muncă 2 iunie 2023, stabilită ca zi liberă.
 82. Dispoziția nr.179/05.05.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu recepționarea tichetelor sociale pentru nou-născuți prevăzute de OUG nr. 113/2022, aferente UAT Valea Mărului.
 83. Dispoziția nr.180/11.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria comunei Valea Mărului, județul Galați.
 84. Dispoziția nr.181/11.05.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a imobilului DISPENSAR UMAN MÂNDREȘTI, Sat Mândrești, Comuna Valea Mărului, Județul Galați” și „Creșterea eficienței energetice a Dispensarului – Valea Mărului, Sat Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, Jud. Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B1/1, runda 1.
 85. Dispoziția nr.182/11.05.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA PRIMARĂ MÂNDREȘTI, SAT MÂNDREȘTI, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1.
 86. Dispoziția nr.183/11.05.2023 privind componența comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare și stație de epurare în comuna Valea Mărului, județul Galați”.
 87. Dispoziția nr.184/11.05.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 15 mai 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 88. Dispoziția nr.185/12.05.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Dănilă Simona Valentina.
 89. Dispoziția nr.186/12.05.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Chiriac Mădălina.
 90. Dispoziția nr.187/12.05.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Radu Alexandru Andrei.
 91. Dispoziția nr.188/12.05.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Pintilie Andrei.
 92. Dispoziția nr.189/12.05.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Maldis Mărioara.
 93. Dispoziția nr.190/12.05.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Ioachim Petrica.
 94. Dispoziția nr.191/12.05.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Busuioc Petrica.
 95. Dispoziția nr.192/15.05.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Salariu Neculai.
 96. Dispoziția nr.193/15.05.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Busuioc Safta
 97. Dispoziția nr.194/15.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice vacante contractuale de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată al UAT comuna Valea Mărului, județul Galați.
 98. Dispoziția nr.195/25.05.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2023, orele 08,00 în incinta Bibliotecii.
 99. Dispoziția nr.196/25.05.2023 privind înlocuirea în comisia de concurs și contestații a unor membri pentru ocuparea funcției publice vacante contractuale de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată al UAT comuna Valea Mărului, județul Galați.
 100. Dispoziția nr.197/25.05.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Manolache Săndel.
 101. Dispoziția nr.198/25.05.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Ioachim Fănica.
 102. Dispoziția nr.199/25.05.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Basa Teodor.
 103. Dispoziția nr.200/25.05.2023 privind suspendarea la cerere, a raportului de serviciu a domnului Istrate Cristian, polițist local clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Poliție Locală.
 104. Dispoziția nr.201/26.05.2023 privind repartizare fonduri pentru persoanele cu handicap, de finanțe, conform Deciziei nr.2746/24.11.2022- rectificare buget local 2022.
 105. Dispoziția nr.202/26.05.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Manolache Dumitrache.
 106. Dispoziția nr.203/31.05.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Costea Virginica Ionelia în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Costea Năstasă.
 107. Dispoziția nr.204/31.05.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav Iftimie Fănica.
 108. Dispoziția nr.205/06.06.2023 privind organizarea comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și gestionate de Consiliul local și Primăria comunei Valea Mărului, jud. Galați.
 109. Dispoziția nr.206/06.06.2023 privind desemnarea domnului Munteanu Viorel-inspector, să desfășoare activitatea de urbanism pe perioada în care domnul Dumitrache Costică – lipseşte din unitate sau este în concediul de odihnă.
 110. Dispoziția nr.207/06.06.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 9 iunie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 111. Dispoziția nr.208/08.06.2023 privind desemnanrea personalului specializat să implementeze sistemul de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie.
 112. Dispoziția nr.209/14.06.2023 privind încadrarea în funcția contractuală de execuție: asistent medical generalist-grad principal, a doamnei Cojocaru Mihaela.
 113. Dispoziția nr.210/14.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Toader Florin.
 114. Dispoziția nr.211/20.062023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Florea Simion.
 115. Dispoziția nr.212/20.06.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ioachim Costică.
 116. Dispoziția nr.213 /20.06.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Prodan Maria.
 117. Dispoziția nr.214/20.06.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Munteanu Stanca.
 118. Dispoziția nr.215/20.06.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Stoian Panaite.
 119. Dispoziția nr.216/20.06.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Pintilie Vasile.
 120. Dispoziția nr.217/20.06.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică dnei/dlui Simion Ionel.
 121. Dispoziția nr.218/20.06.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cîrja Profira.
 122. Dispoziția nr.219/23.06.2023 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ciubucciu Tincuța.
 123. Dispoziția nr.220/23.06.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2023, orele 13,00 în incinta Bibliotecii.
 124. Dispoziția nr.221/23.06.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Dumitrache Doricica.
 125. Dispoziția nr.222/23.06.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Preda Emilia.
 126. Dispoziția nr.223/26.06.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cojocaru Ionel.
 127. Dispoziția nr.224/26.06.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pîrlică Natalița.
 128. Dispoziția nr.225/26.06.2023 privind numirea comisiei de examen, a comisiei de soluționare a contestațiilor și stabilirea bibliografiei pentru promovare în grad profesional din funcţia publică de execuție de inspector, clasa I, gradul principal, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Contabilitate.
 129. Dispoziția nr.226/30.06.2023 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Dumitru Olguța Veronica în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Dumitru Maria.
 130. Dispoziția nr.227/30.06.2023 privind încetarea indemnizației lunare.
 131. Dispoziția nr.228/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Buhoci Doinița-Tița.
 132. Dispoziția nr.229/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Anghelina Luminița-Daniela.
 133. Dispoziția nr.230/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Banta Alina Maria.
 134. Dispoziția nr.231/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Bogdan Ioana.
 135. Dispoziția nr.232/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Cojocaru Anișoara.
 136. Dispoziția nr.233/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Dumitrache Dorina.
 137. Dispoziția nr.234/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Doca Daniela.
 138. Dispoziția nr.235/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Drăghici Mihaela.
 139. Dispoziția nr.236/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Fuică Ana Maria.
 140. Dispoziția nr.237/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Florea Adriana.
 141. Dispoziția nr.238/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Ionica Maria.
 142. Dispoziția nr.239/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Lungu Tudorița Georgiana.
 143. Dispoziția nr.240/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Lupoaie Ionel.
 144. Dispoziția nr.241/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Lambrino Florentina Claudia.
 145. Dispoziția nr.242/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Lambrino Gelu Marcel.
 146. Dispoziția nr.243/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Manolache Cristina.
 147. Dispoziția nr.244/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Melinte Andra.
 148. Dispoziția nr.245/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Mihai Carmen Anișoara.
 149. Dispoziția nr.246/30.03.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Popa Constantin.
 150. Dispoziția nr.247/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Pîrlica Natalița.
 151. Dispoziția nr.248/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Rusu Ana Diana.
 152. Dispoziția nr.249/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Tiron Diana Georgiana.
 153. Dispoziția nr.250/30.06.2023 privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional dnei/dlui Vasilica Neculai.
 154. Dispoziția nr.251/30.06.2023 privind desemnare domnului Pintilie Ionel, curator al minorului Vîrlănuță Ioan Adelin.
 155. Dispoziția nr.252/30.06.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul de muncă al domnului Chihaia Mihai.
 156. Dispoziția nr.253/06.07.2023 privind acordarea unui premiu elevului Blîndu Ionuț, cu rezultate deosebite la olimpiada faza județeană și olimpiada națională.
 157. Dispoziția nr.254/06.06.2023 privind acordarea unui premiu elevului Blîndu Claudiu cu rezultate deosebite la olimpiada faza județeană, mențiune ME și Medalia de Aur (SSMR) olimpiada naționala de matematică.
 158. Dispoziția nr.255/06.07.2023 privind acordarea unui premiu elevei Cuza Violeta-Veronica, cu rezultate deosebite la admiterea la liceu.
 159. Dispoziția nr.256/06.07.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 10 iulie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 160. Dispoziția nr.257/06.07.2023 privind componența comisiei de evaluare oferte privind vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului.
 161. Dispoziția nr.258/06.07.2023 privind acordarea unui premiu elevei Miron Monica Mirela, cu rezultate deosebite la admiterea la liceu.
 162. Dispoziția nr.259/11.07.2023 privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei.
 163. Dispoziția nr.260/11.07.2023 privind promovarea în grad profesional a domnului Buhoci Ionuț.
 164. Dispoziția nr.261/11.07.2023 privind componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”.
 165. Dispoziția nr.262/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Lungu Tudorița Georgiana.
 166. Dispoziția nr.263/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Pricop Claudiu- Gheorghe.
 167. Dispoziția nr.264/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Catrina Ionela-Geanina.
 168. Dispoziția nr.265/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Drăghici Florentina-Mihaela.
 169. Dispoziția nr.266/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Mihalache Maria-Teodora.
 170. Dispoziția nr.267/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Spătaru Mariana.
 171. Dispoziția nr.268/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Bercea Laura.
 172. Dispoziția nr.269/11.07.2023 privind acordarea unui stimulent financiar pentru prima naștere dnei/dlui Muhulică Ionica.
 173. Dispoziția nr.270/11.07.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Prodan Tecla.
 174. Dispoziția nr.271/11.07.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Chirac Toderița.
 175. Dispoziția nr.272/11.07.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Doca Maria.
 176. Dispoziția nr.273/11.07.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Costea Costică.
 177. Dispoziția nr.274/11.07.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Bostan Maricel.
 178. Dispoziția nr.275/14.07.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 18 iulie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 179. Dispoziția nr.276/14.07.2023 privind acordarea unui premiu sportivului Chihaia Mirel.
 180. Dispoziția nr.277/20.07.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 24 iulie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 181. Dispoziția nr.278/24.07.2023 privind trecerea la o gradație superioară a domnului Anghelina Daniel.
 182. Dispoziția nr.279/25.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Dumitru Nicolae.
 183. Dispoziția nr.280/25.07.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 31 iulie 2023, orele 13,00 în incinta Bibliotecii.
 184. Dispoziția nr.281/26.07.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pîrlică Natalița.
 185. Dispoziția nr.282/26.07.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cojocaru Ionel.
 186. Dispoziția nr.283/26.07.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Neculai
 187. Dispoziția nr.284/31.07.2023 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite doamnei Sandu Maranda-persoană cu handicap grav.
 188. Dispoziția nr.285/01.08.2023 privind recuperarea zilei de muncă 14 august 2023, stabilită ca zi liberă.
 189. Dispoziția nr.286/01.08.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice locale din comuna Valea Mărului, județul Galați.
 190. Dispoziția nr.287/10.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Lupu Vasile.
 191. Dispoziția nr.288/16.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Coman Nicoleta.
 192. Dispoziția nr.289/18.08.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Vintilă Irina.
 193. Dispoziția nr.290/18.08.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 25 august 2023, orele 13,00 în incinta Bibliotecii.
 194. Dispoziția nr.291/18.08.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ioachim Anasaia.
 195. Dispoziția nr.292/18.08.2023 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Gologan Pavel.
 196. Dispoziția nr.293/18.08.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Gologan Vasilica.
 197. Dispoziția nr.294/18.08.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Cristea Dumitru.
 198. Dispoziția nr.295/18.08.2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dnei/dlui Bogdan Liliana.
 199. Dispoziția nr.296/22.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei/dlui Fuică Niculina.
 200. Dispoziția nr.297/22.08.2023 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Drăghici Florentina Mihaela.
 201. Dispoziția nr.298/28.08.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Chirac Niculina Sorina.
 202. Dispoziția nr.299/28.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gologan Pavel.
 203. Dispoziția nr.300/28.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cojocaru Anișoara.
 204. Dispoziția nr.301/28.08.2023 privind virarea de credite bugetare între trimestre.
 205. Dispoziția nr.302/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Didina.
 206. Dispoziția nr.303/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Costache.
 207. Dispoziția nr.304/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Stroia Leoneti.
 208. Dispoziția nr.305/30..08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Alin Cristian.
 209. Dispoziția nr.306/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ciubucciu Tincuța.
 210. Dispoziția nr.307/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Doca Maria.
 211. Dispoziția nr.308/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Diana Georgiana.
 212. Dispoziția nr.309/30.08.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vasilică Săndel.
 213. Dispoziția nr.310/30.08.2023 privind încetarea indemnizației lunare cuvenită dnei/dlui Popa Nicu- persoană cu handicap grav.
 214. Dispoziția nr.311/31.08.2023 privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectul ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mărului, județul Galați”.
 215. Dispoziția nr.312/31.08.2023 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a domnului Popa Tiberiu în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Popa Nicu.
 216. Dispozitia nr.313/25.08.2023 privind acordarea sporului de 15%, la salariul de bază, doamnei Cojocaru
  Mihaela
 217. Dispozitia nr.314/26.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Dumitrache Enache, din comuna Valea Mărului, jud. Galați
 218. Dispozitia nr.315/04.09.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 8 septembrie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii
 219. Dispozitia nr.316/07.09.2023 privind transferul la cerere al domnului Buhoci Ionuț, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului
 220. Dispozitia nr.317/08.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Bogdan Ioana
 221. Dispozitia nr.318/08.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Cojocaru Anisoara
 222. Dispozitia nr.319/08.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Mihai Carmen Anisoara
 223. Dispozitia nr.320/08.09.2023 privind desemarea domnului Anghelina Daniel- șef serviciu voluntar situații de urgență, să semneze documente plăți în Trezoreria Municipiului Tecuci și Ordonanțarea de plată
 224. Dispozitia nr.321/08.09.2023 privind înlocuirea domnul Buhoci Ionuț cu domnul Chireac Gabriel în dispoziția nr 377 din 10.08.2022 privind componența comisiei de evaluare a delegării de gestiune prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Valea Mărului, județul Galaţi
 225. Dispozitia nr.322/11.09.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 15 septembrie 2023, orele 11,00, în incinta Bibliotecii
 226. Dispozitia nr.323/20.09.2023 privind înlocuirea domnului Buhoci Ionut cu domnul Anghelina Daniel în echipa de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a imobilului DISPENSAR UMAN
  MÂNDREȘTI, Sat Mândrești, Comuna Valea Mărului, Județul Galați” și „Creșterea eficienței energetice a Dispensarului – Valea Mărului, Sat Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, Jud. Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B1/1, runda 1 din Dispoziția nr.181/11.05.2023
 227. Dispozitia nr.324/20.09.2023 privind modificarea sediului secției de votare nr. 425 și 426 de pe raza comunei Valea Mărului, județul Galați
 228. Dispozitia nr.325/21.09.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2023, orele 13,00 în incinta Bibliotecii
 229. Dispozitia nr.326/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Florea Adriana
 230. Dispozitia nr.327/21.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Fuica Ana Maria
 231. Dispozitia nr.328/21.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Popa Constantin
 232. Dispozitia nr.329/21.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lupoaie Ionel
 233. Dispozitia nr.330/21.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lambrino Florentina Claudia
 234. Dispozitia nr.331/21.09.2023 privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Buhoci Doinita Tita
 235. Dispozitia nr.332/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lambrino Florentina Claudia
 236. Dispozitia nr.333/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Buhoci Doinita Tita
 237. Dispozitia nr.334/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Vasilica Neculai
 238. Dispozitia nr.335/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Draghici Mihaela
 239. Dispozitia nr.336/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Rusu Ana Diana
 240. Dispozitia nr.337/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Doca Daniela
 241. Dispozitia nr.338/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Dumitrache Dorina
 242. Dispozitia nr.339/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Pirlica Natalita
 243. Dispozitia nr.340/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Ioachim Violeta
 244. Dispozitia nr.341/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Dumitrache Andra Miruna
 245. Dispozitia nr.342/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lupoaie Ionel
 246. Dispozitia nr.343/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Ionica Maria
 247. Dispozitia nr.344/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lungu Tudorita Georgiana
 248. Dispozitia nr.345/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lambrino Gelu Marcel
 249. Dispozitia nr.346/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Banta Alina Maria
 250. Dispozitia nr.347/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Anghelina Luminita
 251. Dispozitia nr.348/21.09.2023 privind reluarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Tiron Diana Georgiana
 252. Dispozitia nr.349/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Manolache Cristina Cornelia
 253. Dispozitia nr.350/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Cojocaru Anisoara
 254. Dispozitia nr.351/21.09.2023 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Chihaia Dumitru
 255. Dispozitia nr.352/21.09.2023 privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Popa Constantin
 256. Dispozitia nr.353/26.09.2023 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Manolache Cristina Cornelia
 257. Dispozitia nr.354/27.09.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Neculai
 258. Dispozitia nr.355/27.09.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bidea Petru
 259. Dispozitia nr.356/27.09.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Enache
 260. Dispozitia nr.357/27.09.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Croitoru Danut
 261. Dispozitia nr.358/29.09.2023 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Panaite Maria
 262. Dispozitia nr.359/29.09.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Fuica Iftinca
 263. Dispozitia nr.360/29.09.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Moraru Paunica
 264. Dispozitia nr.361/29.09.2023 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Florea Simion.
 265. Dispozitia nr.362/29.09.2023 privind încadrarea pe perioada determinată, a doamnei Banța Alina-Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Tiron Constantina.
 266. Dispozitia nr.363/29.09.2023 privind îndeplinirea atributiilor referitoare la Legea nr. 17/2014 modificată de Legea nr. 175/2020, privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.
 267. Dispozitia nr.364/29.09.2023 privind constituirea comisiei de receptie pentru finalizarea lucrarilor de construire/demolare locuințe, pe raza UAT Valea Mărului – persoane fizice.
 268. Dispozitia nr.365/29.09.2023 privind constituirea comisiei de receptie pentru finalizarea lucrarilor de construire/demolare locuințe, pe raza UAT Valea Mărului – persoane fizice.
 269. Dispozitia nr.366/02.10.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Craciun Nicolae.
 270. Dispozitia nr.367/02.10.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 6 octombrie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 271. Dispozitia nr.368/09.10.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 13 octombrie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.
 272. Dispozitia nr.369/11.10.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Vasilica Gafita.
 273. Dispozitia nr.370/11.10.2023 privind organizarea comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și gestionate de Consiliul local și Primăria comunei Valea Mărului, jud.Galați.
 274. Dispozitia nr.371/20.10.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 24 octombrie 2023, orele 13,00, în incinta Bibliotecii.

 

DISPOZIȚII 2022

 1. Dispozitia nr.1/03.01.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, online, în data de 04.01.2022, orele 15,00.

2.Dispozitia nr. 2/04.01.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgență pentru inhumarea defunctului Tiron Vasile .

 1. Dispozitia nr.3/04.01.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuinței cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri in perioada sezonului rece,ianuarie 2022-martie 2022,pentru familiile/persoanele singure altele si cele beneficiare ale Legii 416/2001.

4.Dispozitia nr. 4/04.01.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie in perioada sezonului rece 1 ianuarie2022-31 octombrie 2022, pentru familiile/persoanele singure altele si cele beneficiare ale Legii 416/2001

 1. Dispozitia nr. 5/04.01.2022 privind componența comisiei pentru distribuirea pachetelor conform HCL 121/21.12.2021
 2. Dispozitia nr.6/05.01.2022 privind privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei.
 3. Dispozitia nr. 7/12.01.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă  extraordinară online în data de 17 ianuarie 2022, orele 15,30.
 4. Dispozitia nr. 8/12.01.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Ariton Nastase.
 5. Dispozitia nr. 9/13.01.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Buhoci Doinita Tita.
 6. Dispozitia nr. 10/13.01.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Ionica Maria.
 7. Dispozitia nr. 11/13.01.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Dumitrache Doricica.

12 Dispozitia nr. 12/13.01.2022  privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Manolache Cristina Cornelia.

 1. Dispozitia nr. 13/13.01.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Chiriac Madalina.
 2. Dispozitia nr. 14/17.01.2022 privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite doamnei Vrînceanu Măndița- persoană cu handicap grav.
 3. Dispozitia nr. 15/18.01.2022 privind Încetarea contractului individual de muncă nr.753 din 30.03.2021, încheiat cu doamna Dumitru Maricela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Miron Tatiana.
 4. Dispozitia nr. 16/18.01.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Didina.
 5. Dispozitia nr. 17/18.01.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Manolache Sandel.
 6. Dispozitia nr. 18/18.01.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Leon.
 7. Dispozitia nr. 19/18.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Toma Ioana.
 8. Dispozitia nr. 20/18.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Botezatu Mariana
 9. Dispozitia nr. 21/18.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Novac Maricel.
 10. 22. Dispozitia nr. 22/18.01.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cioromila Petrache.
 11. Dispozitia nr. 23/18.01.2022 privind aprobarea concediului de odihnă în anul 2022 pentru primar, viceprimar, funcționari publici, personal contractual și poliția locală din cadrul administrației publice locale a comunei Valea Mărului, județul Galați.
 12. Dispozitia nr. 24/20.01.2022 privind stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Muhulică Vasilica – persoană cu handicap grav.

25 Dispozitia nr. 25/20.01.2022 privind încadrarea pe  perioadă determinată, a doamnei Pintilie Eugenia în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Muhulică Vasilica.

 1. Dispozitia nr. 26/20.01.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară, online, în data de 25.01.2022, orele 14,00.
 2. Dispozitia nr. 27/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Bîdea Tatiana.
 3. Dispozitia nr. 28/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Anghelina liviu-Nicușor.
 4. Dispozitia nr. 29/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Ciocan Clementina.
 5. Dispozitia nr. 30/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Costea Virginica Ionelia.
 6. Dispozitia nr. 31/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Cristea Maricica.
 7. Dispozitia nr. 32/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Doca Costela.
 8. Dispozitia nr. 33/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Doca Ioana.
 9. Dispozitia nr. 34/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Doca Irina.
 10. Dispozitia nr. 35/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Dumitru Marcela.
 11. Dispozitia nr. 36/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Dumitru Olguța.
 12. Dispozitia nr. 37/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Fuică Andrea.
 13. Dispozitia nr. 38/21.01.2022 acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Lambrino Florentina Claudia
 14. Dispozitia nr. 39/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Gologan Lilica.
 15. Dispozitia nr. 40/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Goldură Ionelia.
 16. Dispozitia nr. 41/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Grigore Vasilica .
 17. Dispozitia nr. 42/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Lungu Elena.
 18. Dispozitia nr. 43/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Lupu Tasica.
 19. Dispozitia nr. 44/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Lupu Titi.
 20. Dispozitia nr. 45/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Pîrlica Gicuța.
 21. Dispozitia nr. 46/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Radu Alina.
 22. Dispozitia nr. 47/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Radu Stanca.
 23. Dispozitia nr. 48/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Tiron Nicoleta.
 24. Dispozitia nr. 49/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Tudor Mihaela.
 25. Dispozitia nr. 50/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Vintilă Aurica.
 26. Dispozitia nr. 51/21.01.2022 Privind:stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Voinea Constantin.
 27. Dispozitia nr. 52/21.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal în anul 2022 Toporău Mirela.
 28. Dispozitia nr. 53/21.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Vintila Mihaela Milena.
 29. Dispozitia nr. 54/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Iftimie Ancuța– persoană cu handicap grav.
 30. Dispozitia nr. 55/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Pirlica Ionuț-Daniel– persoană cu handicap grav.
 31. Dispozitia nr. 56/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Tuhoarcă Jenica– persoană cu handicap grav.
 32. Dispozitia nr. 57/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Ciocan Valerica– persoană cu handicap grav.
 33. Dispozitia nr. 58/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Doca T Dumitrache– persoană cu handicap grav.
 34. Dispozitia nr. 59/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Bidea Maria– persoană cu handicap grav.
 35. Dispozitia nr. 60/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Flutur Ioana– persoană cu handicap grav.
 36. Dispozitia nr. 61/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Tudor Ion– persoană cu handicap grav.
 37. Dispozitia nr. 62/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Bulgaru Corneliu-Iulian-Valeriu– persoană cu handicap grav.
 38. Dispozitia nr. 63/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Petcu Neculai– persoană cu handicap grav.
 39. Dispozitia nr. 64/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Iftimie Sofița– persoană cu handicap grav.
 40. Dispozitia nr. 65/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Bogdan Stanca– persoană cu handicap grav.
 41. Dispozitia nr. 66/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Ungureanu Catrina– persoană cu handicap grav.
 42. Dispozitia nr. 54/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Chihaia-Coltofeanu Măndița– persoană cu handicap grav.
 43. Dispozitia nr. 68/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Sandu Maranda– persoană cu handicap grav.
 44. Dispozitia nr. 69/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Irișteanu Stoenica– persoană cu handicap grav.
 45. Dispozitia nr. 70/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Lambrino Viorica Florica– persoană cu handicap grav.
 46. Dispozitia nr. 71/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Ionică Safta– persoană cu handicap grav.
 47. Dispozitia nr. 72/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Vintilă Maria– persoană cu handicap grav.
 48. Dispozitia nr. 73/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Popa Gheorghe– persoană cu handicap grav.
 49. Dispozitia nr. 74/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Cojocaru Safta– persoană cu handicap grav.
 50. Dispozitia nr. 75/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stoica Busuioc– persoană cu handicap grav.
 51. Dispozitia nr. 76/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Doca Jenică– persoană cu handicap grav.
 52. Dispozitia nr. 77/21.01.2022 Privind: stabilirea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Marin Enache– persoană cu handicap grav.
 53. Dispozitia nr. 78/21.01.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Popa Marius Dumitru.
 54. Dispozitia nr. 79/21.01.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bejan Tudorel.
 55. Dispozitia nr. 80/21.01.2022 reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bulza Laurentiu
 56. Dispozitia nr. 81/21.01.2022 Privind: convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară online în data de 31.01.2022, orele 13,00.
 57. Dispozitia nr. 82/26.01.2022 reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Vasile.
 58. Dispozitia nr. 83/26.01.2022 Privind: stabilirea salariului asistentului personal Florea Dumitru în anul 2022.
 59. Dispozitia nr.84/26.01.2022 privind încetarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Muhulică Vasilica – persoană cu handicap grav.

85.Dispozitia nr. 85/01.02.2022 privind  convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă  extraordinară online în data de 4 februarie 2022, orele 13,00.

 1. Dispozitia nr.86/01.02.2022 privind încadrarea pe perioada determinată, a doamnei Dănilă Culina în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Dănilă Andrei-Rareș.

87.Dispozitia nr. 87/01.02.2022 privind stabilirea salariului domnului Anghelina Daniel -șef serviciu voluntar situații de urgență.

 1. Dispozitia nr. 88/07.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară online în data de 11 februarie 2022, orele 11,30.
 2. Dispozitia nr.89/07.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou adoptat/născut dlui/dnei Dănilă Culina.
 3. Dispozitia nr. 90/07.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou adoptat/născut dlui/dnei Pîrlica Cristina.
 4. Dispozitia nr. 91/07.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou adoptat/născut dlui/dnei Cioromila Marilena-Viorica.
 5. Dispozitia nr. 92/07.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou adoptat/născut dlui/dnei Nica Costache.
 6. Dispozitia nr. 93/07.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou adoptat/născut dlui/dnei Doca Raiu Alin.
 7. Dispozitia nr. 94/07.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou adoptat/născut dlui/dnei Pricop Liliana.
 8. Dispozitia nr.95/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Chihaia Gavrilă pentru defuncta Chihia Maria.
 9. Dispozitia nr.96/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Tiron Adi-Viorel pentru defunctul Tiron Vasile.
 10. Dispozitia nr.97/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Cioromila Paulina pentru defunctul Cioromila Petrache.
 11. Dispozitia nr.98/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Cioromila Constantin pentru defunctul Cioromila Vasile.
 12. Dispozitia nr.99/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Stoica Angela-Geanina pentru defuncta Oancă Zoița.
 13. Dispozitia nr.100/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Anghelina Liviu Nicușor pentru defuncta Sava Niculina.
 14. Dispozitia nr.101/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Miron Costică pentru defuncta Miron Tatiana.
 15. Dispozitia nr.102/07.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare dlui/dnei Jalbă Ruxanda pentru defuncta Jalbă Hristodor.
 16. Dispozitia nr. 103/07.02.2022 privind desemnarea persoanei care va exercita Controlul Financiar Preventiv propriu în cadrul primăriei comunei Valea Mărului, jud. Galaţi.
 17. Dispozitia nr. 104/07.02.2022 desemnarea domnului Munteanu Viorel-inspector, să semneze documente plăți în Trezoreria Municipiului Tecuci, pe perioada în care doamna Susanu-Milea Gina-Florentina – lipseşte din unitate sau este în concediul de odihnă.
 18. Dispozitia nr.105/15.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, online, în data de 15.02.2022, orele 17,00

106.Dispozitia nr.106/16.02.2022 privind   acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri dnei/dlui Dumitru Profira

 1. Dispozitia nr.107/16.02.20221 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Dumitru Profira
 2. Dispozitia nr.108/16.02.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tirla Saftica
 3. Dispozitia nr.109/16.02.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tirla Maria
 4. Dispozitia nr.110/16.02.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Morminche Adrian Marian
 5. Dispozitia nr.111/16.02.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Istrate Mihaela Ionela
 6. Dispozitia nr.112/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Buhoci Nicoleta
 7. Dispozitia nr.113/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bogdan Neculai
 8. Dispozitia nr.114/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Georgeta
 9. Dispozitia nr.115/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gaiu Ileana
 10. Dispozitia nr.116/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bidea Petru
 11. Dispozitia nr.117/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Margareta
 12. Dispozitia nr.118/16. 02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Boca Gheorghe
 13. Dispozitia nr.119/16.02.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Stroia Neculai Danut
 14. Dispozitia nr.120/16.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ioachim Olguta
 15. Dispozitia nr.121/16.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri dnei/dlui Bucur Mariuca
 16. Dispozitia nr.122/16.02.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Bucur Mariuca
 17. Dispozitia nr.123/16.02.2022 privind acordarea acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri dnei/dlui Craciun Maricel
 18. Dispozitia nr.124/16.02.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Craciun Marcel
 19. Dispozitia nr.125/16.02.2022 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Iancu Ion
 20. Dispozitia nr.126/16.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Doca Mihai
 21. Dispozitia nr.127/16.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Muhulica Dorina
 22. Dispozitia nr.128/16.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Trandafir Paraschiva
 23. Dispozitia nr.129/16.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ungureanu Constantina
 24. Dispozitia nr.130/16.02.2022privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Irina
 25. Dispozitia nr.131/18.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Voinea Sandu
 26. Dispozitia nr.132/18.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gheonea Vasilica
 27. Dispozitia nr133/18. 02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Popa Panainte
 28. Dispozitia nr.134/18.02.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Pintilie Margareta
 29. Dispozitia nr.135/18.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară online în data de 25.02.2022, orele 11,00
 30. Dispozitia nr.136/18.02.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Niamtu Constantin
 31. Dispozitia nr.137/18.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru inhumarea defunctei Dumitrache Culița
 32. Dispozitia nr.138 /22.02.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri dnei/dlui Iancu Ion
 33. Dispozitia nr.139/24.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Dumitrache Enache
 34. Dispozitia nr.140/24.02.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Dumitrache Enache
 35. Dispozitia nr.141/24.02.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Georghita Constantin
 36. Dispozitia nr.142/24.02.2022 privind incetarea dreptului ajutorul social dnei/dlui Miron Anita
 37. Dispozitia nr.143/24.02.2022 privind incetarea dreptului ajutorul social dnei/dlui Casu Costin
 38. Dispozitia nr.144/25.02.2022 privind desemnarea domnului Munteanu Viorel ca înlocuitor al domnului Anghelina Daniel-sef serviciu voluntar pentru situații de urgență, agent de inundații
 39. Dispozitia nr.145/28.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară online în data de 4 martie 2022, orele 11,30
 40. Dispozitia nr.146/28.02.2022 privind suspendarea contractului individual de muncă nr.655 din 04.04.2016, pe perioadă nedeterminată, încheiat cu domnul Chireac Gabriel, funcționar contractual în aparatul de specialitate al primarului
 41. Dispozitia nr.147/28.02.2022 privind modificarea cuantumului la alocatia pentru susţinerea familiei
 42. Dispozitia nr. 148/28.02.2022 privind modificarea fişelor de calcul al ajutorului social
 43. Dispozitia nr. 149/28.02.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educaţional dnei/dlui Tîrla Maria
 44. Dispozitia nr.150/01.03.2022 privind numirea domnului Chireac Gabriel în funcția de administrator public în cadrul Primăriei comunei Valea Mărului
 45. Dispozitia nr.151/08.03.2022 privind constituirea, la nivelul Primăriei comunei Valea Mărului, a Grupului de lucru care se va ocupa cu implementarea POAD (tranșa a IV-a de produse alimentare)
 46. Dispozitia nr.152/11.03.2022 privind componența comisiei de recepție terminare lucrări la obiectivul ,, Construire rețea canalizare şi staţie de epurare ape uzate în comuna Valea Mărului, jud.Galaţi,, – Faza a II-a Racorduri
 47. Dispozitia nr. 153/11.03.2022 privind aprobarea comisiei pentru vânzarea  prin   licitație   publică   a imobilului CF 11161, aparținând    domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați
 48. Dispozitia nr.154/11.03.2022 privind privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Dumitrașcu Maranda,secretarul general al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi
 49. Dispozitia nr.155/11.03.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educaţional pentru familia dnei/dlui Bidea Ana Maria
 50. Dispozitia nr.156/18.03.2022 privind modificarea delimitării secțiilor de votare de pe raza comunei Valea Mărului, județul Galați
 51. Dispozitia nr.157/22.03.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, online, în data de 22.03.2022, orele 16,00
 52. Dispozitia nr.158/22.03.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri dnei/dlui Cioromila Paraschiva
 53. Dispozitia nr. 159/22.03.2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Cioromila Paraschiva
 54. Dispozitia nr.160/22.03.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri dnei/dlui Caşu Costin
 55. Dispozitia nr. 161/22.03.2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Caşu Costin
 56. Dispozitia nr. 162/22.03.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Caşu Ionica
 57. Dispozitia nr. 163/22.03.2022 privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Valea Mărului
 58. Dispozitia nr.164/23.03.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Munteanu Doca Adina Mădălina
 59. Dispozitia nr. 165/23.03.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Bidea Stefanache
 60. Dispozitia nr. 166/23.03.2022 privind: convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 28 martie 2022, orele 13,00 în incinta Grădiniței
 61. Dispozitia nr. 167/23.03.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Anghelina Georgeta
 62. Dispozitia nr. 168/23.03.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Chihaia Neculai
 63. Dispozitia nr. 169/23.03.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Trincu Alec
 64. Dispozitia nr. 170/23.03.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Buleandră Maricel
 65. Dispozitia nr. 171/23.03.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Dumitrache Enache
 66. Dispozitia nr. 172/23.03.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ciobotaru Irina
 67. Dispozitia nr. 173/23.03.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educaţional dnei/dlui Pintilie Gabriel Daniel
 68. Dispozitia nr. 174/23.03.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educaţional dnei/dlui Pintilie Margareta
 69. Dispozitia nr. 175/23.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru domnul Costin Marius Petrişor,din comuna Valea Mărului,judeţul Galaţi
 70. Dispozitia nr. 176/28.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru domnul Dumitrache Enache din comuna Valea Mărului,judeţul Galaţi
 71. Dispozitia nr. 177/28.03.2022 privind incadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Cojocaru Constantina in funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cojocaru Pavel
 72. Dispozitia nr. 178/28.03.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cepreaga Elena Codruta
 73. Dispozitia nr. 179/28.03.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Chifan Eugen
 74. Dispozitia nr. 180/28.03.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Doca Ionel
 75. Dispozitia nr. 181/28.03.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Vasile
 76. Dispozitia nr. 182/28.03.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Ghiorghita
 77. Dispozitia nr. 183/28.03.2022 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei/dlui Bidea Ana Maria
 78. Dispozitia nr. 184/28.03.2022 privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei/dlui Blindu Maricela
 79. Dispozitia nr. 185/31.03.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Stegărescu Mariana
 80. Dispozitia nr. 186/31.03.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Başa Petria
 81. Dispozitia nr. 187/31.03.2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului local

 (sursa A) al Comunei Valea Mărului, Județul Galați pe anul 2022, în cadru aceluiași capitol bugetar

 1. Dispozitia nr.188/04.04.2022 privind exercitarea atribuţiilor de serviciu ale doamnei Dumitrașcu Maranda, având funcţia de secretar general al comunei Valea Mărului pe perioada concediului de odihnă(06-12.04.2022), de către d-na Susanu-Milea Gina-Florentina, având funcţia de șef birou financiar-contabil la Primăria comunei Valea Mărului
 2. Dispozitia nr.189/04.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Dumitrache Gherghina
 3. Dispozitia nr. 190/04.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Grigore Vica Elisabeta
 4. Dispozitia nr. 191/04.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Cioromila Paulina
 5. Dispozitia nr.192/04.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Grigore Norica Ilona
 6. Dispozitia nr.193/04.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Chihaia Coltofeanu Nicoleta
 7. Dispozitia nr.194/04.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Spiridon Niculina
 8. Dispozitia nr. 195/05.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Cojocaru Tiberiu
 9. Dispozitia nr.196/05.04.2022 privind acordare ajutor unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Luca Teodor
 10. Dispozitia nr.197/11.04.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 71 din 12.01.2021, pe perioadă determinată, încheiat cu domnul Costea Mitică, consilier personal la Cabinetul Primarului comunei Valea Mărului
 11. Dispozitia nr.198/11.04.2022 privind modificare cuantum stimulent educational
 12. Dispozitia nr.199/14.04.2022 privind încadrarea în funcția publică de executie: polițist local, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului poliție locală, a doamnului Istrate Cristian, în urma transferului la cerere  de la Poliția Locală Galați, județul Galați
 13. Dispozitia nr.200/14.04.2022 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Luca Niculina
 14. Dispozitia nr. 201/15.04.2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Cojocaru Zaharia
 15. Dispozitia nr.202/15.04.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Craciun Gheorghe
 16. Dispozitia nr. 203/21.04.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 29 aprilie 2022, orele 13,00 în incinta Grădiniței
 17. Dispozitia nr. 204/21.04.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tarla Alexandra
 18. Dispozitia nr. 205/21.04.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Anghelina Toader
 19. Dispozitia nr.206/21.04.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Boca Gheorghe
 20. Dispozitia nr. 207/21.04.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Trincu Mariana
 21. Dispozitia nr. 208/21.04.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cepreaga Elena Codruta
 22. Dispozitia nr. 209/21.04.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Doca Ionel
 23. Dispozitia nr. 210/21.04.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Ionica
 24. Dispozitia nr. 211//21.04.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Pintilie Ionica
 25. Dispozitia nr. 212/21.04.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Chifan Eugen
 26. Dispozitia nr. 213/26.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bejan Tudorel
 27. Dispozitia nr. 214/26.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vintila Dumitrache
 28. Dispozitia nr. 215/26.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Virlan Ion
 29. Dispozitia nr. 216/26.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Trandafir Paraschiva
 30. Dispozitia nr. 217/26.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vintila Gheorghe Georgel
 31. Dispozitia nr. 218/26.04.2022 privind privind stabilirea salariului domnului Croitoru Laurentiu –sofer I
 32. Dispozitia nr. 219/26.04.2022 privind constituirea comisiei de inventariere anuală și casare a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a UAT Valea Mărului
 33. Dispozitia nr. 220/26.04.2022 privind modificarea Anexei nr.1 la Dispoziția nr. 152 din 22.06.2020
 34. Dispozitia nr. 221/29.04.2022 privind încadrarea în funcția contractuală de execuție: consilier I în cadrul Compartimentului implementare proiecte finantate fonduri nerambursabile, a domnișoarei Dochița Cătălina-Elena, în urma transferului la cerere
 35. Dispozitia nr. 222/29.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita dnei/dlui Ciocan Culita
 36. Dispozitia nr. 223/29.04.2022 privind incetarea suplimentului la energie cuvenita dnei/dlui Tirla Maria
 37. Dispozitia nr. 224/02.05.2022 privind delegarea atribuțiilor resurse umane domnișoarei Dochița Cătălina-Elena- consilier I
 38. Dispozitia nr. 225/09.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 13 mai 2022, orele 17,00 în incinta Grădiniței
 39. Dispozitia nr. 226/16.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 16 mai 2022, orele 8,30 în incinta Primăriei
 40. Dispozitia nr. 227/16.05.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese, de către persoanele care dețin funcții ori demnități publice în cadrul Primăriei și Consiliului local al comunei Valea Mărului
 41. Dispozitia nr. 228/16.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Ciobotaru Irina
 42. Dispozitia nr. 229/16.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Lupu Constantin
 43. Dispozitia nr.230/17.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Lupu Dorinel
 44. Dispozitia nr.231/18.05.2022 acordarea indemnizatiei lunare cuvenita dnei/dlui Buleandra Petria
 45. Dispozitia nr.232/19.05.2022 privind desemnarea doamnei Voinea Natalia, curator al minorilor Vîrlan Nicoleta-Sorina și Vîrlan Rodica
 46. Dispozitia nr.233/20.05.2022 privind aprobarea comisiei pentru vânzarea prin   licitație   publică   a   imobile, aparținând    domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați în data de 31.05.2022
 47. Dispozitia nr.234/25.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2022, orele 17,00 în incinta Grădiniței
 48. Dispozitia nr.235/25.05.2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.768/30.03.2020,incheiat cu doamna Bidea Tatieana,asistent personal al persoanei cu handicap Virlan Profira
 49. Dispozitia nr. 236/25.05.2022 privind acordarea indemnizatie lunare cuvenite doamnei Virlan Profira-persoana cu handicap grav
 50. Dispozitia nr.237/25.05.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere dnei/dlui Tiron Hristache
 51. Dispozitia nr.238/25.05.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere dnei/dlui Cojocaru Ionel
 52. Dispozitia nr.239/25.05.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Trincu Alec
 53. Dispozitia nr.240/25.05.2022 privind acordarea indemnizatie lunare cuvenite doamnei Basalic Irina persoana cu handicap grav
 54. Dispozitia nr. 241/27.05.2022 privind incadrarea pe perioada determinata a doamnei Gheonea Vasilica in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Lupu Dorinel
 55. Dispozitia nr.242/27.05.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Buhoci Alec
 56. Dispozitia nr.243/27.05.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Zarnescu Emilia Lili
 57. Dispozitia nr.244/27.05.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Gheonea Vasilica
 58. Dispozitia nr.245/27.05.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ungureanu Sandu
 59. Dispozitia nr.246/27.05.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Nicu
 60. Dispozitia nr. 247/27.05.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bejan Tudorel
 61. Dispozitia nr.248/27.05.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vintila Gheorghe Georgel
 62. 249. Dispozitia nr. 249/27.05.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Caragea Veronica
 63. Dispozitia nr. 250/27.05.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cojocaru Ionel
 64. Dispozitia nr. 251/27.05.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Moraru Emil
 65. Dispozitia nr.252/27.05.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Grigore Nicoleta Elena
 66. Dispozitia nr. 253/27.05.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Radeanu Maria Mirela
 67. Dispozitia nr. 254/27.05.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Merauta Doinita
 68. Dispozitia nr. 255/27.05.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Susnea Maria
 69. Dispozitia nr. 256/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Pintilie Estera Gabriela
 70. Dispozitia nr. 257/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Stroia Nita
 71. Dispozitia nr. 258/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Sandu Ioana
 72. Dispozitia nr. 259/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Zarnescu Emilia Lili
 73. Dispozitia nr. 260/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Cristea Marius Ginel
 74. Dispozitia nr. 261/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Cojocaru Tiberiu
 75. Dispozitia nr. 262/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Virlan Soltana
 76. Dispozitia nr. 263/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Gita Tudorel
 77. Dispozitia nr. 264/27.05.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Vintila Gheorghe
 78. Dispozitia nr. 265/27.05.2022 privind acordarea unui premiu elevilor Echipei de fotbal-baieti ,cu rezultate deosebite la olimpiada judeteana sportul scolar
 79. Dispozitia nr. 266/27.05.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere dnei/dlui Virlan Vasile
 80. Dispozitia nr. 267/27.05.2022 privind acordarea unui premiu elevului Blindu Claudiu cu rezultate deosebite la olimpiada faza judeteana si olimpiada nationala de matematica
 81. Dispozitia nr. 268/27.05.2022 privind acordarea unui premiu elevului Blindu Ionut cu rezultate deosebite la olimpiada faza judeteana si olimpiada nationala de religie
 82. Dispozitia nr. 269/30.05.2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului local ( sursa A) al Comunei Valea Mărului, Județul Galați pe anul 2022, între trimestre
 83. Dispozitia nr. 270/30.05.2022 privind modificarea Dispoziției nr.233 din 20.05.2022 privind aprobarea comisiei pentru vânzarea prin   licitație   publică   a  4 imobile, aparținând    domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați, în data de 31.05.2022
 84. Dispozitia nr. 271/31.05.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita dnei/dlui Popa Nicu
 85. Dispozitia nr. 272/31.05.2022 privind suspendarea la cerere, a raportului de serviciu a domnului Istrate Cristian, polițist local clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Poliție Locală
 86. Dispozitia nr. 273/31.05.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vintila Dumitrache
 87. Dispozitia nr. 274/31.05.2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.1226/27.05.2022 , incheiat cu doamna Gheonea Vasilica,asistent personal al persoanei cu handicap Lupu Dorinel
 88. Dispozitia nr. 275/31.05.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita dnei/dlui Lupu Dorinel
 89. Dispozitia nr.276/31.05.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Bogdan Sandel
 90. Dispozitia nr.277/ privind desemnarea persoanei responsabile ca reprezentant al Primăriei Valea Mărului, județul Galați, pentru semnarea actelor notariale
 91. Dispozitia nr.278/14.06.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 17 iunie 2022, orele 18,00 în incinta Grădiniței
 92. Dispozitia nr.279/14.06.2022 privind componența comisiei de recepție terminare lucrări la obiectivul ,,Montaj și furnizare piese sistem de irigare teren de fotbal”
 93. Dispozitia nr.280/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Ancuta Gabriela
 94. Dispozitia nr.281/ 17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Anghelina Mirela
 95. Dispozitia nr.282/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Bogdan Ioana
 96. Dispozitia nr.283/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Buhoci Doinita Tita
 97. Dispozitia nr.284/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Cojocaru Ionel
 98. Dispozitia nr.285/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Cojocaru Anisoara
 99. Dispozitia nr.286/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Costin Mitrita
 100. Dispozitia nr.287/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Doca Daniela
 101. Dispozitia nr.288/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Fuica Ana Maria
 102. Dispozitia nr.289/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Ioachim Vasilica
 103. Dispozitia nr.290/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lambrino Gelu Maricel
 104. Dispozitia nr.291/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Florea Adriana
 105. Dispozitia nr.292/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lambrino Florentina Claudia
 106. Dispozitia nr.293/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Lupoaie Ionel
 107. Dispozitia nr.294/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Mindru Claudia Elena
 108. Dispozitia nr.295/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Novac Gina Costela
 109. Dispozitia nr.296/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Panaite Cristina
 110. Dispozitia nr.297/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Popa Constantin
 111. Dispozitia nr.298/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Pintilie Margareta
 112. Dispozitia nr.299/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Pirlica Natalita
 113. Dispozitia nr.300/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Susnea Elena
 114. Dispozitia nr.301/17.06.2022 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei/dlui Stoian Alina
 115. Dispozitia nr.302/21.06.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2022, orele 17,30 în incinta Grădiniței
 116. Dispozitia nr.303/21.06.2022 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Pintilie Laurentiu
 117. Dispozitia nr.304/21.06.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Ancuta Gabriela
 118. Dispozitia nr.305/21.06.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Novac Gina Costela
 119. Dispozitia nr.306/21.06.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Chiriac Madalina
 120. Dispozitia nr.307/21.06.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Bercea Mariana
 121. Dispozitia nr.308/24.06.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Nica Iuliana
 122. Dispozitia nr.309/24.06.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Vasile
 123. Dispozitia nr.310/24.06.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Petcu Tincuta
 124. Dispozitia nr.311/24.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Popa Ioan
 125. Dispozitia nr.312/24.06.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Panaite Sofita
 126. Dispozitia nr.313/24.06.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Radu Nelu
 127. Dispozitia nr.314/24.06.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Mariana
 128. Dispozitia nr.315/24.06.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Ion
 129. Dispozitia nr.316/27.06.2022 privind încetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Cojocaru Safta- persoană cu handicap grav
 130. Dispozitia nr.317/29.06.2022 privind Încetarea contractului individual de muncă nr. 2747 din 30.10.2020, încheiat cu doamna Grigore Vasilica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Grigore Silviu
 131. Dispozitia nr.318/29.06.2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare cuvenită domnului Grigore Silviu– persoană cu handicap grav
 132. Dispozitia nr.319/29.06.2022 privind Încetarea contractului individual de muncă nr. 658 din 05.04.2016, încheiat cu doamna Goldură Ionelia, asistent personal al persoanei cu handicap grav Simion Ecaterina
 133. Dispozitia nr.320/29.06.2022 privind acordarea indemnizaţiei lunare cuvenită domnului Grigore Silviu– persoană cu handicap grav.
 134. 321. Dispozitia nr.321/30.06.2022 privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Doca Janica persoana cu handicap grav

322.Dispozitia nr.322/30.06.2022 privind constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale Anticoruptie

 1. Dispozitia nr. 323/04.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 7 iulie 2022, orele 15,30 în incinta Grădiniței
 2. Dispozitia nr.324/08.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 12 iulie 2022, orele 15,30 în incinta Grădiniței
 3. Dispozitia nr.325/08.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale Anticoruptie
 4. Dispozitia nr.326/15.07.2022 privind componența comisiei de coordonarea și supervizare a delegării de gestiune prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Valea Mărului, județul Galaţi
 5. Dispozitia nr.327/15.07.2022 privind adoptarea Planului de Integritate al Strategiei naționale Anticoruptie
 6. Dispozitia nr. 328/15.07.2022 privind desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul primăriei comunei Valea Mărului
 7. Dispozitia nr.329/15.07.2022 privind aprobarea codului de etică al primăriei comunei Valea Mărului
 8. Dispozitia nr.330/15.07.2022 privind adoptarea ,,Registrului abținerilor în situații de conflict de interese”, a ,,Registrului incidentelor de integritate” și a ,,Chestionarului autoadministrat privind calitatea și integritatea serviciilor publice”
 9. Dispozitia nr.331/15.07.2022 privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale Anticoruptie, a Planului de Integritate și constituire a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale Anticoruptie
 10. Dispozitia nr.332/15.07.2022 privind modificarea și completarea fișei postului domnului Gologan Ionică, având funcţia contractuală de execuţie agent pază, în cadrul
  Poliției Locale
 11. Dispozitia nr.333/15.07.2022 privind modificarea și completarea fișei postului domnului Bostan Maricel, având funcţia contractuală de execuţie agent pază, în cadrul
  Poliției Locale
 12. Dispozitia nr. 334/15.07.2022 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Lupu Dorinel
 13. Dispozitia nr.335/ privind componența comisiei de inventariere a terenurilor disponibile aflate in domeniu privat al comunei valea Marului, judetul Galati
 14. Dispozitia nr. 336/21.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 27 iulie 2022, orele 13,00 în incinta Grădiniței
 15. Dispozitia nr. 337/21.07.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru domnul Flutur Radu
 16. Dispozitia nr. 338/21.07.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui  Costin Constantina
 17. Dispozitia nr.339/21.07.2022 privind acordarea unui  ajutor de înmormantare dnei/dlui  Marin Niculina
 18. Dispozitia nr. 340/21.07.2022 privind acordarea unui  ajutor de înmormantare dnei/dlui  Cojocaru Nastase
 19. Dispozitia nr. 341/21.07.2022 privind acordarea unui  ajutor de înmormantare dnei/dlui  Stegarescu Ioana
 20. Dispozitia nr. 342/21.07.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui  Iotu Dan Ioan
 21. Dispozitia nr. 343/21.07.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui  Radulescu Maria
 22. Dispozitia nr. 344//21.07.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei/dlui Vintila Maricel
 23. Dispozitia nr. 345/22.07.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Draghici George
 24. Dispozitia nr. 346/22.07.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Dumitru Tatiana
 25. Dispozitia nr. 347/22.07.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Ungureanu Costel
 26. Dispozitia nr. 348/22.07.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut dnei/dlui Casu Claudia Mariana
 27. Dispozitia nr. 349/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Ciocan Clementina in anul 2022
 28. Dispozitia nr. 350/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Costea Virginica Ionelia in anul 2022
 29. Dispozitia nr. 351/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Doca Irina in anul 2022
 30. Dispozitia nr. 352/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Gologan Lilica in anul 2022
 31. Dispozitia nr. 353/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Lungu Elena in anul 2022
 32. Dispozitia nr. 354/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Lupu Tasica in anul 2022
 33. Dispozitia nr. 355/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Lupu Titi in anul 2022
 34. Dispozitia nr. 356/25.07.2022 privind stabilirea salariului asistentului personal Radu Stancu in anul 2022

357.Dispozitia nr. 357/25.07.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Trandafir Paraschiva

 1. Dispozitia nr. 358/25.07.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Virlan Ion
 2. Dispozitia nr. 359/25.07.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita dnei/dlui Stefan Vasilica persoana cu handicap grav

360.Dispozitia nr.360/27.07.2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.1038/30.04.2020,incheiat cu domnul  Voinea Constantin,asistent personal al persoanei cu handicap grav  Tanasa Paraschiva

 1. Dispozitia nr. 361/27.07.2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.40/31.03.2003 , incheiat cu doamna Doca Ioana, asistent personal al persoanei cu handicap Doca Sandu persoana cu handicap grav
 2. Dispozitia nr. 362/27.07.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita dnei/dlui Doca Sandu persoana cu handicap grav

363.Dispozitia nr.363/27.07.2022 privind exercitarea atribuţiilor de casier ale domnului Fuică Neculai-inspector, pe perioada lipsei din unitate, de catre domnișoara Dochița Cătălina-Elena- consilier I la Primăria comunei Valea Mărului

 1. Dispozitia nr.364/27.07.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Costin Constantina
 2. Dispozitia nr.365/27.07.2022 privind incadrarea pe periada determinata a doamnei Miron Georgiana in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Stanescu Samir
 3. Dispozitia nr.366/27.07.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Ciobotaru Irina
 4. Dispozitia nr.367/27.07.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ciobotaru Irina
 5. Dispozitia nr.368/ 27.07.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cepreaga Elena Codruta
 6. Dispozitia nr.369/27.07.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Stroia Neculai Danut
 7. Dispozitia nr.370/27.07.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Chinaia Nicolae
 8. Dispozitia nr.371/27.07.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Giurgea Ionel
 9. Dispozitia nr.372/27.07.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Luca Ionica
 10. Dispozitia nr.373/27.07.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Flutur Radu, din comuna Valea Mărului, jud. Galați
 11. Dispozitia nr.374/03.08.2022 privind desemnarea persoanei în comisia de secetă pedologică culturi infiintate în toamna 2021
 12. Dispozitia nr.375/10.08.2022 privind desemnarea persoanei în comisia de secetă pedologică culturi infiintate în toamna 2021
 13. Dispozitia nr.376/10.08.2022 privind exercitarea atribuţiilor de serviciu ale doamnei Dumitrașcu Maranda, având funcţia de secretar general al comunei Valea Mărului, pe perioada lipsei din unitate, de către d-na Susanu-Milea Gina-Florentina, având funcţia de șef birou financiar-contabil la Primăria comunei Valea Mărului
 14. Dispozitia nr.377/10.08.2022 privind componența comisiei de evaluare a delegării de gestiune prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Valea Mărului, județul Galaţi
 15. Dispozitia nr.378/10.08.2022 privind desemnarea domnului Pintilie Ionel, curator al minorului Vîrlănuță Ioan-Adelin.
 16. Dispozitia nr.379/16.08.2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Radu Vasilica
 17. Dispozitia nr.380/16.08.2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ungureanu Sandu
 18. Dispozitia nr. 381/16.08.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ungureanu Valerica
 19. Dispozitia nr.382/16.08.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Pintilie Irina
 20. Dispozitia nr.383/16.08.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Popa Liliana
 21. Dispozitia nr.384/16.08.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Chihaia Ionica
 22. Dispozitia nr.385/22.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Susnea Elena
 23. Dispozitia nr. 386/22.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Ioachim Vasilica
 24. Dispozitia nr.387/22.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Panaite Cristina
 25. Dispozitia nr.388/22.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Pintilie Margareta
 26. Dispozitia nr.389/22.08.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Preda Emilia
 27. Dispozitia nr.390/22.08.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 26 august  2022, orele 13,00 în incinta Grădiniței
 28. Dispozitia nr.391/22.08.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Panaite Cristina
 29. Dispozitia nr. 392/22.08.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Toma Ioana
 30. Dispozitia nr.393/25.08.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 31 august  2022, orele 15,00 în incinta Grădiniței
 31. Dispozitia nr. 394/25.08.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Pirlica Natalita
 32. Dispozitia nr. 395/25.08.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pirlica Natalita
 33. Dispozitia nr. 396/25.08.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Giurgea Ionel
 34. Dispozitia nr.397/25.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Munteanu Gheorghita
 35. Dispozitia nr. 398/25.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Buhoci Alec
 36. Dispozitia nr. 399/25.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Birzu Neculai
 37. Dispozitia nr. 400/25.08.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Birzu Florin
 38. Dispozitia nr. 401/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Ciocan Ilie
 39. Dispozitia nr. 402//26.08.2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ciocan Ilie
 40. Dispozitia nr.403/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cepreaga Elena Codruta
 41. Dispozitia nr. 404/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Lupascu Maricica
 42. Dispozitia nr.405/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tiron Diana Georgiana
 43. Dispozitia nr. 406/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Niamtu Constantin
 44. Dispozitia nr. 407/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Ionica
 45. Dispozitia nr.408/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vasilica Sandel
 46. Dispozitia nr. 409/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Trincu Alec
 47. Dispozitia nr. 410/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Alin Cristinel
 48. Dispozitia nr. 411/26.08.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Margareta
 49. Dispozitia nr.412/26.08.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Pintilie Margareta
 50. Dispozitia nr. 413/30.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Ancuta Gabriela
 51. Dispozitia nr.414/30.08.2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului local ( sursa A) al Comunei Valea Mărului, Județul Galați pe anul 2022, în cadru aceluiași capitol bugetar
 52. Dispozitia nr.415/31.08.2022 privind stabilirea salariului șef serviciu voluntar situații de urgență Anghelina Daniel în anul 2022
 53. Dispozitia nr.416/31.08.2022 privind stabilirea salariului muncitor Fuică Vasile în anul 2022
 54. Dispozitia nr.417/31.08.2022 privind stabilirea salariului referentului asistență socială Grigore Norica-Ilona în anul 2022
 55. Dispozitia nr.418/31.08.2022 privind stabilirea salariului șofer II Grigore Vasile în anul 2022
 56. Dispozitia nr.419/31.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Novac Gina Costela
 57. Dispozitia nr. 420/31.08.2022 privind incetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Mindru Claudia
 58. Dispozitia nr.421/31.08.2022 privind incetarea contractului individual de munca incheiat cu doamna Radu Alina
 59. Dispozitia nr.422/09.09.2022 aprobarea comisiei pentru vânzarea prin   licitație   publică   a  40 imobile, aparținând    domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați în data de 29.09.2022
 60. Dispozitia nr.423/09.09.2022 convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 12 septembrie 2022, orele 8,30, în incinta Primăriei
 61. Dispozitia nr.424/09.09.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Cojocaru Ionel
 62. Dispozitia nr.425/09.09.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Anghelina Mirela
 63. Dispozitia nr. 426/09.09.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Lupoaie Ionel
 64. Dispozitia nr.427/09.09.2022 privind încetarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Cojocaru Anisoara
 65. Dispozitia nr.428/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Stoian Alina
 66. Dispozitia nr.429/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Lambrino Gelu Maricel
 67. Dispozitia nr.430/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Pirlica Natalita
 68. Dispozitia nr. 431/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Lambrino Florentina Claudia
 69. Dispozitia nr.432/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Banta Alina Maria
 70. Dispozitia nr.433/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Lupoaie Ionel
 71. Dispozitia nr.434/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Ionica Maria
 72. Dispozitia nr.435/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Vasilica Neculai
 73. Dispozitia nr.436/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Costin Mitrita
 74. Dispozitia nr.437/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Doca Daniela
 75. Dispozitia nr.438/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Anghelina Luminita Daniela
 76. Dispozitia nr. 439/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Bogdan Ioana
 77. Dispozitia nr. 440/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Buhoci Doinita Tita
 78. Dispozitia nr. 441/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Mihai Carmen
 79. Dispozitia nr.442/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Florea Adriana
 80. Dispozitia nr. 443/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Fuica Ana Maria
 81. Dispozitia nr. 444/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Dumitrache Dorina
 82. Dispozitia nr. 445/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Manolache Cristina
 83. Dispozitia nr. 446/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Melinte Andra
 84. Dispozitia nr. 447/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Bidea Ionela
 85. Dispozitia nr.448/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Draghici Mihaela
 86. Dispozitia nr. 449/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Rusu Ana Diana
 87. Dispozitia nr.450/09.09.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Lungu Tudorita Georgiana
 88. Dispozitia nr. 451/09.09.2022 privind reluarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dlui Popa Constantin
 89. Dispozitia nr. 452/14.09.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Ciobotaru Irina
 90. Dispozitia nr.453/14.09.2022 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei/dlui Vasilica Gafita
 91. Dispozitia nr. 454/15.09.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 19 septembrie 2022, orele 15,00, în incinta Primăriei

455.Dispozitia nr. 455/15.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de administraţie la Şcoala gimnazială ,,Doamna Nica” comuna Valea Mărului, jud. Galaţi

 1. Dispozitia nr. 456/16.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Tudor Mihaela
 2. Dispozitianr.457/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Vintila Neculai
 3. Dispozitia nr. 458/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Costea Florentina Teodora
 4. Dispozitia nr.459/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Melinte Andra Miruna
 5. Dispozitia nr.460/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Bidea Adrian
 6. Dispozitia nr.461/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Ionica Victoria
 7. Dispozitia nr.462/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Bidea Simona Iuliana
 8. Dispozitia nr.463/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Busuioc Ionela
 9. Dispozitia nr.464/16.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Lupascu Florin
 10. Dispozitia nr. 465/22.09.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 22 septembrie 2022, orele 14,00 în incinta Primăriei
 11. Dispozitia nr.466/22.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Pintilie Mihaela
 12. Dispozitia nr.467/22.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Ungureanu Georgiana
 13. Dispozitia nr.468/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Ungureanu Valerica
 14. Dispozitia nr.469/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Albu Lenuta
 15. Dispozitia nr.470/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Bidea Lenuta
 16. Dispozitia nr.471/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Luca Liliana
 17. Dispozitia nr.472/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Bidea Stefanache
 18. Dispozitia nr.473/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Ionica Gheorghe
 19. Dispozitia nr.474/22.09.2022 privind acordarea unui ajutor de inmormantare dnei/dlui Voinea Maricel
 20. Dispozitia nr.475/22.09.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie  2022, orele 14,00 în incinta Bibliotecii
 21. Dispozitia nr.476/26.09.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou nascut dnei/dlui Coste Sanda
 22. Dispozitia nr.477/26.09.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susinerea familiei dnei/dlui Pintilie Ionica
 23. Dispozitia nr. 478/26 .09.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susinerea familiei dnei/dlui Trincu Alec
 24. Dispozitia nr.479/26.09.2022 incetarea dreptului la alocatia pentru susinerea familiei dnei/dlui
 25. Dispozitia nr.480/26.09.2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului local ( sursa C) al Comunei Valea Mărului, Județul Galați pe anul 2022, în cadru aceluiași capitol bugetar
 26. Dispozitia nr.481/27.09.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susinerea familiei dnei/dlui Istrate Mihaela Ionela
 27. Dispozitia nr.482/27.09.2022 privind acordarea dreptului la alocatia pentru susinerea familiei dnei/dlui Vintila Irina
 28. Dispozitia nr. 483/27.09.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pintilie Ion
 29. Dispozitia nr.484/27.09.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Vintila Benoni
 30. Dispozitia nr.485/27.09.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pirlica Natalita
 31. Dispozitia nr.486/27.09.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Panaite Sofita
 32. Dispozitia nr.487/27.09.2022 privind reluarea dreptului  la ajutorul social dnei/dlui  Chihaia Nicolae
 33. Dispozitia nr.488/27.09.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Ionica
 34. Dispozitia nr.489/30.09.2022 privind incetarea incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Ionica Safta-persoana cu handicap grav
 35. Dispozitia nr.490/09.09.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Munteanu Niculina- persoana cu handicap grav
 36. Dispozitia nr. 491/06.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2022, orele 15,00, în incinta Bibliotecii
 37. Dispozitia nr. 492/11.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 12 octombrie 2022, orele 14,00 în incinta Primăriei
 38. Dispozitia nr. 493/17.10.2022 privind constituirea, la nivelul Primăriei comunei Valea Mărului, a Grupului de lucru care se va ocupa cu implementarea POAD (tranșa a V-a de produse alimentare)
 39. Dispozitia nr.494/17.10.2022 privind aprobarea Registrului de riscuri la nivelul Primăriei comunei Valea Mărului, județul Galați
 40. Dispozitia nr. 495/20.10.2022 privind aprobarea comisiei pentru vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului
 41. Dispozitia nr. 496/20.102022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 25 octombrie 2022, orele 15,00, în incinta Bibliotecii
 42. Dispozitia nr.497/25.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 31 octombrie 2022, orele 13,00 în incinta Bibliotecii
 43. Dispozitia nr.498/25.10.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susinerea familiei dnei/dlui Blindu Maricela
 44. Dispozitia nr. 499/25 .10.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei dnei/dlui Tiron Hristache
 45. Dispozitia nr.500/25.10.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri,in perioada sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023,pentru familiile/ persoanele singure, altele si cele beneficiare ale Legii416/2001
 46. Dispozitia nr.501/25.09.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie in perioada sezonului rece 1 noiembrie-31 octombrie 2023, pentru familiile/ persoanele singure, altele si cele beneficiare ale Legii416/2001
 47. Dispozitia nr.502/25.10.2022 privind componența comisiei de receptie finală la obiectivul „ Construire platformă comunală de depozitare și gospodarire a gunoiului de grajd în comuna Valea Mărului, jud. Galați”
 48. Dispozitia nr.503/25.10.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cirje Profira
 49. Dispozitia nr. 504/25.10.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui  Ungureanu Constantin
 50. Dispozitia nr.505/25.10.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei/dlui Costin Marius Petrisor
 51. Dispozitia nr.506/25.10.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Cojocaru George Sorin
 52. Dispozitia nr.507/25.10.2022 privind reluarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Pirlica Natalita
 53. Dispozitia nr.508/25.10.2022 privind reluarea dreptului  la ajutorul social dnei/dlui  Stroia Neculai Danut
 54. Dispozitia nr.509/25.10.2022 privind suspendarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Costin Paraschiva
 55. Dispozitia nr.510/28.10.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Bercea Constanta
 56. Dispozitia nr.511/28.10.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui  Chihaia Nicolae
 57. Dispozitia nr. 512/31.10.2022 privind acordarea dreptului la stimulentul educationnal dnei/dluiCojocaru Anisoara
 58. Dispozitia nr. 513/31.10.2022 privind incetarea contractului individual de munca 754/30.03.2021 incheiat cu doamna Dumitru Olguta Veronica,asistent personal al persoanei cu handicap grav Costea Casandra
 59. Dispozitia nr. 514/31.10.2022 privind incetarea contractului individual de munca857/29.04.2016 incheiat cu doamna Cristea Maricica,asistent personal al persoanei cu handicap grav Cristea Catrina
 60. Dispozitia nr.515/31.10.2022 privind acordarea indemnizatiei cuvenite domnului Cojocaru George Sorin- persoana cu handicap grav
 61. Dispozitia nr. 516/31.10.2022 privind aprobarea modificării Dispozitiei nr.495/20.10.2022, privind comisia pentru vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului
 62. Dispozitia nr. 517/31.102022 privind majorarea salarială a doamnei Dumitrașcu Maranda, secretar general comună, începând cu luna octombrie 2022, pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile
 63. Dispozitia nr. 518/31.102022 privind majorarea salarială a doamnei Susanu-Milea Gina-Florentina, șef birou financiar-contabil, începând cu luna octombrie 2022, pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile
 64. Dispozitia nr. 519/31.102022 privind majorarea salarială a domnului Chireac Gabriel, administrator, începând cu luna octombrie 2022, pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile
 65. Dispozitia nr. 520/03.11.2022 privind desemarea domnului Buhoci Ionuț-inspector, să depună și să ridice de la DJEP Galați documentatii stare civilă
 66. Dispozitia nr. 521/03.11.2022 privind desemnarea persoanei în comisia de secetă pedologică culturi infiintate în primăvara anului 2022
 67. Dispozitia nr. 522/14.11.2022 privind acordarea unui stimulant financiar pentru fiecare copil nou născut doamnei Sîrghe Victorița
 68. Dispozitia nr. 523/14.11.2022 privind acordarea unui stimulant financiar pentru fiecare copil nou născut doamnei Tîrlă Maria
 69. Dispozitia nr. 524/14.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 17 noiembrie 2022, orele 09,00, în incinta Bibliotecii
 70. Dispozitia nr. 525/18.11.2022 privind privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înhumarea defunctului Mistreanu Dumitru
 71. Dispozitia nr. 526/18.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 25 noiembrie 2022, orele 07,00 în incinta Bibliotecii
 72. Dispozitia nr. 527/18.11.2022 privind acordarea unui stimulant financiar pentru fiecare copil nou născut doamnei Cuptor Paula-Florentina
 73. Dispozitia nr. 528/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Buleandră Maria pentru defuncta Buleandră Nicoleta
 74. Dispozitia nr. 529/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Popa Liliana pentru defunctul Popa Costică
 75. Dispozitia nr. 530/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Anghelina Săftica pentru defunctul Macovei Alexandru
 76. Dispozitia nr. 531/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnului Cojocaru Dumitru pentru defunctul Cojocaru Ștefan
 77. Dispozitia nr. 532/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Dumitru Olguța-Veronica pentru defuncta Buleandră Nicoleta
 78. Dispozitia nr. 533/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Cristea Maricica pentru defuncta Cristea Catrina
 79. Dispozitia nr. 534/22.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Fuică Dumitra pentru defunctul Mistreanu Dumitru
 80. Dispozitia nr. 535/22.11.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnului Simion Gică pentru defuncta Simion Maria
 81. Dispozitia nr. 536/23.11.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social(VMG ) domnului Mistreanu Dumitru
 82. Dispozitia nr. 537/23.11.2022 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Botezatu Mariana
 83. Dispozitia nr. 538/23.11.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Florea Panaite
 84. Dispozitia nr. 539/23.11.2022 privind recuperarea zilei de muncă 2 decembrie 2022, stabilită ca zi liberă.
 85. Dispoziția nr.540/28.11.2022 privind repartizare fonduri pentru persoanele cu handicap, de finanțe, conform Deciziei nr.2746/24.11.2022- rectificare buget local 2022.
 86. Dispoziția nr.541/28.11.2022 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Vintilă Irina.
 87. Dispoziția nr.542/28.11.2022 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Bejan Anica-persoană cu handicap grav.
 88. Dispoziția nr.543/28.11.2022 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Doca Emilia-persoană cu handicap grav.
 89. Dispoziția nr.544/28.11.2022 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Vintilă Vasilica-persoană cu handicap grav.
 90. Dispoziția nr. 545/28.11.2022 privind încetarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Vîrlan Profira persoană cu handicap grav.
 91. Dispoziția nr.546/28.11.2022 privind majorarea salarială a echipei de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, începând cu luna noiembrie 2022.
 92. Dispoziția nr.547/05.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 8 decembrie 2022, orele 09,00, în incinta Bibliotecii.
 93. Dispoziția nr.548/05.12.2022 privind regulamentul de organizare și funcţionare al Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Valea Mărului.
 94. Dispoziția nr.549/05.12.2022 privind aprobarea comisiei pentru vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului.
 95. Dispoziția nr.550/05.12.2022 privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE CATERING ÎN VEDEREA FURNIZĂRII UNUI ”PACHET ALIMENTAR PENTRU PREŞCOLARII ŞI ELEVII DIN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE DOAMNA NICA VALEA MĂRULUI, GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR.1, GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR.2, ȘCOLII PRIMARE NR. 1 MÂNDREȘTI, GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MÂNDREȘTI ”
 96. Dispoziția nr.551/05.12.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică a UAT comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, pentru anul 2023.
 97. Dispoziția nr.552/12.12.2022 privind componența comisiei pentru distribuirea pachetelor conform HCL 142/12.12.2022.
 98. Dispoziția nr.553/12.12.2022 privind componența comisiei de recepție terminare lucrări la obiectivul „AMENAJARE BAZA SPORTIVA, COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI”
 99. Dispoziția nr.554/12.12.2022 privind componența comisiei de recepție terminare lucrări la obiectivul „CONSTRUCȚIE BIBLIOTECĂ ÎN COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI”
 100. Dispoziția nr.555/12.12.2022 privind componența comisiei de recepție terminare lucrări la obiectivul „REALIZARE PIAȚĂ COMERCIALĂ ÎN COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI”
 101. Dispoziția nr.556/12.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 15 decembrie 2022, orele 09,00, în incinta Bibliotecii.
 102. Dispoziția nr. 557/12.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Doca Sandu.
 103. Dispoziția nr.558/12.12.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Doca Sandu.
 104. Dispoziția nr.559/12.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Blîndu Anișoara.
 105. Dispoziția nr.560/12.12.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Blîndu Anișoara.
 106. Dispoziția nr.561/12.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Munteanu Stanca.
 107. Dispoziția nr.562/12.12.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Munteanu Stanca.
 108. Dispoziția nr.563/12.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Chihaia Cristinel.
 109. Dispoziția nr.564/12.12.2022 acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Chihaia Cristinel.
 110. Dispoziția nr.565/12.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Gologan Toader.
 111. Dispoziția nr.566/12.12.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Gologan Toader.
 112. Dispoziția nr.567/12.12.2022 privind desemnarea persoanei responsabile ca reprezentant al Primăriei Valea Mărului, județul Galați, pentru semnarea actelor notariale.
 113. Dispoziția nr.568/16.12.2022 privind aprobarea comisiei pentru achiziționarea unui imobil format din (Locuință, anexă) cu teren aferent, teren curți construcții (334 mp) și teren arabil (842 mp) amplasat în intravilanul satului Mândrești, comuna Valea Mărului, tarla 15, parcela 204, județul Galați, Carte Funciară nr. 270 și negociere preț cumpărare.
 114. Dispoziția nr.569/20.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 20 decembrie 2022, orele 15,00 în incinta Bibliotecii.
 115. Dispoziția nr.570/20.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei/dlui Ioachim Ghiță.
 116. Dispoziția nr.571/20.12.2022 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei/dlui Ioachim Ghiță.
 117. Dispoziția nr.572/23.12.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Vintilă Irina.
 118. Dispoziția nr.573/23.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară în data de 30 decembrie 2022, orele 09,00 în incinta Bibliotecii.
 119. Dispoziția nr.574/23.12.2022 privind actualizarea programului anual 2022, al achiziţiilor publice a comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi.
 120. Dispoziția nr.575/23.12.2022 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023.
 121. Dispoziția nr.576/23.12.2022 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Tîrla Alexandra.
 122. Dispoziția nr.577/23.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Doca Maria.
 123. Dispoziția nr.578/23.12.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Blîndu Anișoara.
 124. Dispoziția nr.579/30.12.2022 privind componența comisiei de inventariere a terenurilor disponibile aflate în domeniu privat al comunei Valea Marului, județul Galati.
 125. Dispoziția nr.580/30.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă extraordinară în data de 4 ianuarie 2023, orele 09,00, în incinta Bibliotecii.
 126. Dispoziția nr.581/30.12.2022 privind Încetarea contractului individual de muncă nr.736 din 30.03.2022, încheiat cu doamna Cojocaru Constantina, asistent personal al persoanei cu handicap grav Cojocaru Pavel.
 127. Dispoziția nr.582/30.12.2022 privind componența comisiei de evaluare oferte servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul şcolii gimnaziale Doamna Nica Valea Mărului.
 128. Dispoziția nr.583/30.12.2022 privind componența comisiei special constituită privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, județul Galați.

Ultima actualizare: 09:29 | 19.07.2024

Sari la conținut